Ethno Cultures

Bogactwo i wyjątkowość kultur z terenu pogranicza polsko-słowackiego na obszarze Karpat jest niespotykana. Pośród zjawiskowych gór, dolin i wijących się rzek tego regionu rozkwitały barwne grupy etniczne Łemków, Pogórzan, Bojków i Dolinian oraz dawna społeczność  Šariša, Zmeplina i Zamagurie. Dzisiaj kultury te odradzają się, dzięki czemu możemy doświadczać je od nowa podziwiając misterność dawnego rzemiosła, kosztując potraw naszych przodków i ciesząc się dźwiękami muzyki ludowej.

Funded by the National Institute Wolności - Center for the Development of Society Obywatelski from the Development Program funds Civic Organizations for 2018-2030


The website was created as part of the "EtnoCarpathia" project co-financed by the Interreg V-A Poland-Slovakia Cross-Border Cooperation Program 2014-2020 and by the National Institute of Freedom - Center for Civil Society Development from the Civic Organization Development Program for 2018-2030.