POZVÁNKA

POZVÁNKA NA SUBJEKTY V HOTELE, GASTRONOMICKÉ, TURISTIKE, REMESELNÝ PRIEMYSEL A ĽUDÍ SÚVISIACE S KULTÚRNYM DEDIČSTVOM KARPATIAKA

Zbierka - pamätná komora lemkovskej kultúry v Komańcze

V obci Komańcza je súkromná zbierka lemkovských pamiatok na Dariu a Stefana Boiwekových. Po smrti zakladateľa boli suveníry v držbe príbuzných a boli ponúknuté na predaj. Prispejte k záchrane lemkovského kultúrneho dedičstva Komańcza! Finančnú zbierku na tento účel nájdete na odkaze: https://zrzutka.pl/xdc8s5 - finančná zbierka je aktívna do 15. októbra 2021. Viac informácií o komore nájdete na našom webe.

ETNO Carpathia

Hlavnou myšlienkou projektu je rozvoj a propagácia kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia rozvojom turistického produktu EtnoCarpathia založeného na zdrojoch karpatskej kultúry.

Správy


ETNO KULTÚRA

Bohatstvo a jedinečnosť kultúr z poľsko-slovenského pohraničia v Karpatoch nemá obdobu. Medzi fenomenálnymi horami, údoliami a meandrujúcimi riekami tohto regiónu prekvitali pestrofarebné etniká Lemkov, Pogórzanov, Bojkov a Dolinčanov, ale aj bývalá obec Šariš, Zmeplin a Zamagurie. Dnes sa tieto kultúry znovuzrodzujú, vďaka čomu ich môžeme zažiť nanovo, obdivovať náročnosť starého remesla, ochutnávať jedlá našich predkov a vychutnávať si zvuky ľudovej hudby.

Naše etnografické trasy

Pozývame vás, aby ste sa zoznámili s našimi etnografickými trasami. Pripravili sme pre vás 5 zaujímavých trás.

Pozrite sa na naše trasy

Naplánujte si vlastnú trasu

Môžete si tiež vytvoriť vlastnú a jedinečnú trasu. Vyberte si miesta, ktoré chcete navštíviť a vyrazte na cestu!

Naplánujte si vlastnú trasu
Aplikacja mobilna

naša mobilná aplikácia

O chvíľu budete môcť využívať naše služby vo forme mobilnej aplikácie, ktorá bude vybavená ďalšími funkciami, ktoré nie sú dostupné vo formulári prehliadača.

Google Play App Store

Financované Národným ústavom Wolności - Centrum pre rozvoj spoločnosti Obywatelski z fondov Programu rozvoja Občianske organizácie na roky 2018-2030


Webová stránka bola vytvorená v rámci projektu „EtnoCarpathia“ spolufinancovaného z programu cezhraničnej spolupráce Interreg VA Poľsko-Slovensko 2014-2020 a Národného inštitútu slobody-Centra rozvoja občianskej spoločnosti z prostriedkov občianskej organizácie Program rozvoja na roky 2018-2030.