1. pracovné stretnutie expertného tímu

1. pracovné stretnutie expertného tímu

V dňoch 10. – 11. júna 2021 sme sa stretli v Komborni, aby sme spolu s odborníkmi a vládami členských krajín SEKP rozvinuli predpoklady turistického produktu EtnoCarpathia a prediskutovali možnosti zaradenia kultúrnych zdrojov z oblastí jednotlivých samospráv do vyvíjaného produktu.

Diskutovalo sa o prvotných predpokladoch stratégie produktu vytvoreného ako podznačka Karpatskej značky CARPATHIA a vybraných dobrých praktikách budovania značky a turistického produktu etnografických skupín. Spolu s účastníkmi pracovali aj na spôsoboch vytvorenia produktu EtnoCarpathia.