Bojkovia – zabudnutí bieszczadski gorali

Bojkovia žili 500 rokov v najdivokejších oblastiach Bieszczad a Beskidu Niskiego. Ich zabudnutá história, kultúra a tradícia sa dnes odhaľuje na novo. Pri potulkách prírodou zapustenými trasami bývalých bojkovských osád môžeme očami našej fantázie vidieť silných, húževnatých a zocelených drsným podnebím goralov, ktorí vedú svoje stáda po kvetmi pokrytých lúkach bieszczadskich hôr.

Opätovné odhaľovanie bojkovskej kultúry je fascinujúce dobrodružstvo, ktoré nás zavedie do najkrajších a najdivokejších oblastí juhovýchodného Poľska. Ďaleko od vychodených trás môžeme stále nájsť stopy starých chyží, kostolíkov a cintorínov, ktoré sú už od dávna v rukách prírody. Miestami prítomnosť starého osídlenia prezrádzajú iba studne zničené časom, ako aj divoké jablone a hrušky.

čo si pozrieť


Výrobok