Trasa przeznaczona dla:
Posúdenie miesta:
posúdenie: 0
Pridajte toto miesto na svoju trasu: pridať

Galéria chce Millyho

Jednou z pobočiek Slovenského národného múzea vo Svidníku na Slovensku je Galéria Dezidera Millyho vo Svidníku. Nachádza sa v historickom barokovom paláci.

Galéria Dezidera Millyho sa nachádza v barokovom paláci z 18. storočia. Prezentuje vývoj ľudového a profesionálneho výtvarného umenia Rusínov-Ukrajincov od 16. storočia po súčasnosť.
Galéria pozostáva z deviatich miestností. Vo vstupnej hale sa nachádza drevená plastika s bronzovou bustou národného umelca akademického maliara Dezidera Millyho. Autorom sochy je výtvarník Ján Kulich. Spomedzi vystavených exponátov si osobitnú pozornosť zaslúži cenná zbierka ikon.
Budova, v ktorej je galéria umiestnená, pôvodne kaštieľ, bola postavená koncom 18. storočia v neskorobarokovom slohu. Ide o najstaršiu budovu vo Svidníku, zapísanú do Štátneho zoznamu pamiatkového fondu. Pre potreby múzea bola zrekonštruovaná a v roku 1983 sprístupnená verejnosti.
Zakladateľmi dnešnej školy zakarpatského maliarstva boli Adalbert Erdélyi a Jozef Bokšaj. Viacerí umelci na Slovensku sú neodmysliteľne spojení s ich ranou tvorbou. Diela týchto tvorcov zakarpatského maliarstva, ale aj významných osobností umeleckého života na Zakarpatsku, akými sú V. Borecký, F. Manail a A. Kocka, sú vystavené v Galérii Dezidera Millyho Slovenského národného múzea – ​​Múzea ukrajinskej kultúry.

Godziny otwarcia:

ut – pi: 8.30 – 16.00, so – ne: 10.00 – 16.00

Adres:

ul. Partizanska 45, 089 01 Svidnik