Trasa przeznaczona dla:
Posúdenie miesta:
posúdenie: 0
Pridajte toto miesto na svoju trasu: pridať

Galéria starého zariadenia v Gogołówe

Galéria starého vybavenia v Gogołówe je súkromné múzeum, ktoré vedie pán Edward Górgacz. Každého poteší bohatstvom exponátov – asi 1 500 originálnych, unikátnych kusov zariadení používaných na bývalom poľskom vidieku.

Je to súkromné ​​múzeum, ktoré vedie Edward Górgacz. Každého poteší bohatstvom exponátov – asi 1 500 originálnych, neopakovateľných kusov vybavenia používaného na bývalom poľskom vidieku. Možno ich pozerať, ľubovoľne sa ich dotýkať a zároveň sa vrátiť do čias, keď ešte nebol elektrický prúd, mobilné telefóny a ani internet. Život v malých obciach bol vtedy spojený najmä s prácami na poli, prebiehal pomalým rytmom.
V galérii si možno pozrieť aj množstvo originálnych nástrojov používaných v rôznych, dnes už nezvyčajných profesiách, ako je debnár či kolár.
Múzeum pozostáva z dvoch miestností. Prvá je venovaná regionálnym remeselníkom – nájdeme tam o. i. stolársku, obuvnícku alebo kováčsku dielňu; druhá obsahuje predmety dennej potreby ľudového charakteru, t. j. kolovrátky, príborníky, petrolejové lampy, poľnohospodárske náradie.
Galéria starého náradia je otvorená každý deň.

Godziny otwarcia:

Každý deň od 9-20.

Adres:

Gogołów 327, 38-131 Gogołów