Trasa przeznaczona dla:
Posúdenie miesta:
posúdenie: 0
Pridajte toto miesto na svoju trasu: pridať

Gorlický trh a synagóga

Gorlice - mesto v Malopoľskom vojvodstve, sídlo vidieckej obce Gorlice a okresu Gorlice. Gorlice leží v doline Ropa a jej prítoku Sękówka na severnej hranici Nízkych Beskýd. Priľahlá západná časť Nízkych Beskýd sa bežne označuje ako Gorlické Beskydy. Najvyšším vrchom Gorlice je vrch Łysa Góra (441 m n. m.) Podľa údajov Ústredného štatistického úradu Poľska z 31. decembra 2019 malo mesto 27 357 obyvateľov.

Dátum založenia mesta nie je presne známy. Marcin Kromer uvádza, že to bolo v roku 1355. Pravdepodobne bolo mesto pôvodne založené na poľskom a od roku 1417 na nemeckom práve. Gorlický región sa v 19. storočí stal kolískou ropného priemyslu. V rokoch 1853 – 1858 tu mal pracovňu Ignacy Łukasiewicz, konštruktér petrolejovej lampy, uznávaný ako otec ropného priemyslu. V časoch 1. svetovej vojny sa v okolí Gorlice odohrala jedna z veľkých bitiek, neskôr nazývaná ako Gorlická bitka, ktorá po sebe zanechala početné vojnové cintoríny roztrúsené v okolitých obciach a lesoch.

 

Gorlice sa môžu pochváliť urbanistickým usporiadaním zachovaným z čias založenia mesta v 14. storočí. Rozľahlé terasovité námestie v tvare štvorca má rozmery 90 m x 95 m a má z rohov vybiehajú ulice. Západné priečelie námestia tvoria staré historické meštianske domy. Na ul. Piekarska č. 5 nájdeme nad oknom domu z konca 18. storočia reliéf levov držiacich erbový štít. Synagóga na Piekarskej ulici č. 3 bola postavená v 18. storočí. V prvej polovici 19. storočia pribudla v dôsledku prudkého nárastu počtu členov miestnej židovskej komunity k synagóge plytká prístavba, v ktorej bol na prízemí umiestnený babinec, ku ktorému vedie schodisko situované v bočnom, ešte plytšom pásme. Počas 2. svetovej vojny budovu synagógy znesvätili hitlerovci, ktorí z nej urobili stajňu. V roku 1967 bola budova prerobená na strojnú pekáreň, tá funguje dodnes. Na stene synagógy sa nachádza pamätná tabuľa, ktorá pripomína asi 2 500 Židov zavraždených Nemcami počas okupácie.

Godziny otwarcia:

24 hodín denne

Adres:

Rynek, 38-300 Gorlice