Horný Zemplín,"Patchwork Highlanders"

Horný Zemplín, fot. Brandbook 2BA

Etnomóza pod strechou prírody.

Započúvanie sa do tónov vetra na patchworkovej etnografickej látke, nesúce sa vôňou bylín, bukového lesa a horských lúk, prejavmi ľudského a zvieracieho života a ozvenou minulosti vám umožní ponoriť sa do kultúry, stíšiť sa a dostať sa do lepšie poznať sám seba.

Kraj je zošitý ako patchworkové remeslá epického charakteru, kostolíky v ňom zapustené, kostoly a zrúcaniny mocných hradov na kopcoch, rôzne mestá, múzeá s rôznou tematikou – od skanzenov a miniskanzenov až po pop. umenie, rôzne jedlá, miestne produkty, tance a hudba. Spájajú ich cesty a ľudia, ktorí cez ne cestujú. Trasa vedie z Polonín cez kostoly, múzeá, pamiatky starého vidieckeho priemyslu, zrúcaniny hradov, reštaurácie, včelíny, syrárne a jedinečné karpatské výhľady.
Dominantnými zmyslami sú sluch a hmat. Putovaním po chodníku sa započúvate do zvukov prírody, kostola, cirkevnej a ľudovej hudby, jazyka, zvukov miest, mestečiek a dedín. Dotknú sa aj svedectiev ľudovej kultúry regiónu, spoznajú mäkkosť a textúru tkanín ľudového kroja, tvrdosť dreva, jemnosť rastlín, konzistenciu miestnych produktov.

Pobierz PDF
čo si pozrieť čo si pozrieť
kde spať kde spať
čo jesť čo jesť
Výrobok Výrobok
Dzień 1

Deň 1

Prílet lietadlom na letisko v Košiciach
Transfer do Prešova, ubytovanie v hoteli Carpe Diem, večera, voľno, nocľah.

Hotel Carpe Diem
Hotel Carpe Diem
Dzień 2

2. deň

Raňajky v hoteli.
Prechádzka mestom so sprievodcom, ktorá jedinečným spôsobom spája kultúrny konglomerát Slovákov, Poliakov, Ukrajincov a Lemkov - hlavné mesto regiónu (Konkatedrála sv. Mikuláša, Synagóga). Návšteva Národného múzea - najvýznamnejšieho múzea na národopisnej trase regiónu s bohatou expozíciou predstavujúcou vidiecky život v Karpatoch, cca 2 hodiny.

Krajské múzeum v Prešove
Krajské múzeum v Prešove

2. deň

Transfer do Hotela Zelená Lagúna nad vodnou nádržou Veľká Domaša, ubytovanie, obed.
Voľný čas na oddych pri vode (v závislosti od počasia je možné zorganizovať plavbu po jazere), večera, nocľah.

Hotel Green Lagoon
Hotel Green Lagoon
Dzień 3

3. deň

Raňajky v hoteli.
Oddýchnite si pri vode alebo preskúmajte okolie jazera.
Obed v Penzióne - Reštaurácia Goral, ktorý sa nachádza na kopci s výhľadom na jazero a ponúka regionálnu karpatskú kuchyňu.
Prejazd cez Stopkov, krátka prehliadka mesta so sprievodcom (hrad / kaštieľ Stropkov, drevená kaplnka sv. Petra), cca 1 hod.

Penzión - Reštaurácia Goral
Penzión - Reštaurácia Goral

3. deň

Príchod do mesta Miedzilaborce, návšteva Múzea Andiho Warhola, ktorého rodina z tohto miesta pochádzala (cca 1,5 hod.).
Prejazd malebnou karpatskou cestou popri rezervácii Hostovické lúky do Sniny.

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola.
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola.

3. deň

Príchod do Hotela Bystrá, ubytovanie, večera.

Hotel Bystrá
Hotel Bystrá

3. deň

Výlet do Astronomického observatória na Kolonickom sedle, ktoré sa nachádza v oblasti s veľmi nízkou mierou svetelného znečistenia. To z neho robí mimoriadne vhodné miesto na astronomické pozorovania.

Návrat do hotela, nocľah.

Astronomické observatórium na Kolonickom sedle
Astronomické observatórium na Kolonickom sedle
Dzień 4

4. deň

Raňajky v hoteli.
Prejazd obcou Stakčín, pozdĺž lagúny Starina, cez Kolbasov do obce Ulič. Návšteva parku miniatúrnych drevených kostolíkov, cca 30 min.

Park miniatur, Obecný park
Park miniatur, Obecný park

4. deň

Prejdite popri Parku tmavej oblohy Poloniny do obce Nová Sedlica.
Obed v Reštaurácii a Penzióne Kremenec, krátka prechádzka po okolí.
Návšteva medovne Poloninský med, ochutnávka a prezentácia medu, možnosť nákupu.

Reštaurácia a Penzión Kremenec
Reštaurácia a Penzión Kremenec

4. deň

Presun do obce Topoľa, návšteva dreveného kostolíka sv. Michala archanjela. Ide o ojedinelý typ karpatských kostolíkov z okolia Sniny. Môžete tam vidieť kópiu veľmi zaujímavej ikony Posledného súdu - originál je vo svidníckom múzeu.

Gréckokatolícky drevený chrám sv. archanjela Michala Topol'a
Gréckokatolícky drevený chrám sv. archanjela Michala Topol'a

4. deň

Pečenie chleba či keramické dielne v zariadení Košiar oz, večera s poloninskou kuchyňou.
Návrat do hotela, nocľah.

Košiar o. z.
Košiar o. z.
Dzień 5

5. deň

Raňajky v hoteli.
Prejdite cez Sininu do obce Zemplínske Hámre - malebne ležiacej na úpätí Vichorlatu, známej hutou železa v 19. storočí. Návšteva Múzea Zemplínske Hámre, prechádzka chodníkom Hámorského náučného chodníka, cca 1 hod.

Múzeum Zemplínske Hámre
Múzeum Zemplínske Hámre

5. deň

Prejazd do Humenného, návšteva Vihorlatského múzea.

Vihorlat Museum Humenne
Vihorlat Museum Humenne

alebo

Návšteva skanzenu hornonemeckej dediny, s bohatou expozíciou obytných a hospodárskych stavieb, gréckokatolíckeho kostola sv. Michala archanjela v Novej Sedlici, cca 2 hodiny

Skanzen v Humennom
Skanzen v Humennom

5. deň

Obed v regionálnej reštaurácii Pivovar U medveďa, ochutnávka remeselného piva.

Reštaurácia Pivovar U Medved'a
Reštaurácia Pivovar U Medved'a

5. deň

Presun do Jesenova, vjazd na hrad terénnymi autami (alebo výstup bukovým lesom, cca 45 min.). Prezentácia folklóru na hrade z 13. storočia, občerstvenie s miestnymi produktmi (cca 2 hodiny).

Jesenovský hrad
Jesenovský hrad

5. deň

Presun na druhý významný hrad Horného Zemplína - Brekovský hrad z 13. storočia, situovaný na kopci s krásnym výhľadom na Humenné a Strážske. Príjazd terénnymi vozidlami alebo príjazd, cca 30 min. Prehliadka ruín 30 min.

Zamek Brekov
Zamek Brekov

5. deň

Presun do obce Zámutov.
Ubytovanie na Bilikovej chate Zámutov ***, večera, nocľah.

Bilikova Chata Zámutov, Ranč Zálubová
Bilikova Chata Zámutov, Ranč Zálubová
Dzień 6

6. deň

Raňajky v zariadení.
Prechádzka obcou známou zachovávaním ľudových tradícií regiónu Horný Zemplín.
Návšteva Domu ľudových tradícií, folklórne prezentácie a workshopy, stretnutie s miestnymi umelcami, obed a ochutnávka miestnych produktov (vrátane domácich čičavských halušiek).
Presun do Vranova, prechádzka mestom so sprievodcom - Bazilika minor. Narodenie Panny Márie.

Cestou fakultatívne návšteva syrárne Myslina, ochutnávka a nákup.
Transfer na letisko v Košiciach, alebo podľa dohody medzi organizátorom a účastníkom zájazdu.

Vranov nad Topľou Bazilika minor Narodenia Panny Márie
Vranov nad Topľou Bazilika minor Narodenia Panny Márie

Financované Národným ústavom Wolności - Centrum pre rozvoj spoločnosti Obywatelski z fondov Programu rozvoja Občianske organizácie na roky 2018-2030


Webová stránka bola vytvorená v rámci projektu „EtnoCarpathia“ spolufinancovaného z programu cezhraničnej spolupráce Interreg VA Poľsko-Slovensko 2014-2020 a Národného inštitútu slobody-Centra rozvoja občianskej spoločnosti z prostriedkov občianskej organizácie Program rozvoja na roky 2018-2030.