Trasa przeznaczona dla:
Posúdenie miesta:
posúdenie: 0
Pridajte toto miesto na svoju trasu: pridať

Hotel Alexander

Hotel Alexander je ideálnou voľbou pre wellness pobyty, rodinné pobyty, školenia a konferencie v atraktívnom kúpeľnom prostredí. Poskytuje nielen liečivé vody, ale aj relax, wellness, pohodlný pobyt a kuchyňu vysokej kvality. Možno tu využívať kvalitné liečebné procedúry, dýchať čerstvý vzduch a neustále sa starať o svoje zdravie.

Hotel je pomenovaný po ruskom cárovi Alexandrovi I., ktorý navštívil Bardejovské Kúpele začiatkom 19. storočia. Písmeno „A“ v logu hotela Alexander je prvým písmenom podpisu ruského cára.
Alexander I. Pavlovič (nar. 23. decembra 1777 – zomr. 1. decembra 1825), ruský cár od 23. marca 1801, panovník Poľska od roku 1815 a prvý fínsky veľkovojvoda, 21. mája 1821 navštívil Bardejovské Kúpele cestou z kongresu v Ľubľane. Zastavil sa okrem iného aj v kúpeľoch a ochutnal miestnu liečivú minerálnu vodu. Kalich, z ktorého pil, sa zachoval a dnes je jedným z najzaujímavejších predmetov muzeálnej expozície venovanej histórii Bardejovských Kúpeľov. Je na ňom vygravírovaný text: Alexander, Russiae Imperator, 21. Maij 1821 ecce pocula gustavit aquam acidam Bartphensem  (Alexander, imperátor Ruska, 21. mája 1821 ochutnal z tohto pohára kyslú bardejovskú vodu). 
Cár sa podľa zachovaných správ zúčastnil v kúpeľoch aj na skvelom bankete, ktorý na jeho počesť pripravili zástupcovia hornouhorskej a poľskej šľachty a údajne sa na ňom tak dobre cítil, že v jednej chvíli spontánne zvolal: „Tu žiť a zomrieť...!“

Godziny otwarcia:

24h

Adres:

Bardejovske Kupele, 086 31 Bardejovske Kupele