II PRACOVNÉ STRETNUTIE ODBORNÉHO TÍMU

II PRACOVNÉ STRETNUTIE ODBORNÉHO TÍMU

V dňoch 26. – 27. augusta 2021 sme sa stretli v Humennom, aby sme spolu s odborníkmi a partnermi zo Slovenska prediskutovali predpoklady turistického produktu EtnoKarpatia, vychádzajúce z kultúrneho potenciálu etnografických skupín (Bojkowie, Lemko, Dolinianie, Pogórzan, obyv. dnešného Šariša, Zemplína, Zamaguria). Tento produkt je ďalšou etapou implementácie značky Carpathia v poľsko-slovenskom pohraničí.

Počas stretnutia sa analyzovali a spoločne s účastníkmi rozvíjali turistické balíčky 3 podznačiek na Slovensku (Šariš, Horný Zemplín a Zamagurie) a diskutovalo sa o možnosti začlenenia miestnych kultúrnych zdrojov do vyvíjaného produktu.