Trasa przeznaczona dla:
Posúdenie miesta:
posúdenie: 0
Pridajte toto miesto na svoju trasu: pridať

Jesenovský hrad

Hrad Jasenov bol postavený na prelome 13. a 14. storočia. Tento hrad spolu s neďalekým hradom v Brekove strážil obchodnú cestu do Poľska. V roku 1321 ho získala rodina Drugetovcov.

Spočiatku mal hrad trojuholníkový tvar. V jednom rohu bola štvorcová veža, v druhom kruhová veža a v treťom obytná budova. Celé to bolo obohnané pevným múrom.
Na prelome 15. a 16. storočia bol hrad stavebne výrazne rozšírený. Pristavali druhý prstenec hradieb s dvoma delovými baštami na západnej strane. Kruhová bašta bola tiež prispôsobená delostreleckej paľbe. Vonkajšie steny boli vybavené systémom strelných štrbín.
V 17. storočí ďalšie rozšírenie hradu malo za následok vznik piatich moderných bášt vyčnievajúcich za hradby. Hrad vtedy plnil úlohu pokladnice rodu Drugetovcov. V roku 1644 bol Habsburgom verný Druget obliehaný vojskom Juraja Rákociho. Hrad Jasenov bol dobytý a vypálený. Od tohto momentu sa začína jeho úpadok.
Dramatickou pre hrad bola polovica 16. storočia, keď tu Gabriel Druget založil falzifikátnu mincovňu. Po sťažnostiach z Poľska a Uhorska nariadila kráľovská komora falšovateľa – vinníka zatknúť. Za tento čin bol súdený a popravený na prešovskom námestí.
V súčasnosti z hradu zostali len ruiny.

Adres:

Jasenov, 066 01 Humenne