„Kultúra – turizmus – podnikanie. EtnoCarpathia – prémiový produkt značky Karpát”

„Kultúra – turizmus – podnikanie. EtnoCarpathia – prémiový produkt značky Karpát”

Dňa 25. októbra V Rzeszówe sa konala medzinárodná konferencia. „Kultúra – turizmus – podnikanie. EtnoCarpathia – Prémiový produkt značky Karpaty“, ktorú organizuje Asociácia Karpatského euroregiónu Poľsko.

Cestovný ruch, ktorý je jednou z prioritných oblastí Karpatského euroregiónu, vychádza z prírodného a kultúrneho potenciálu Karpát. Práve tu sa stretávajú početné etnické a etnografické skupiny a vytvárajú jedinečný kultúrny mix a mimoriadne miesto, ktoré stojí za to objaviť. Prvok, ktorý má propagovať toto bohatstvo regiónu, je značka CARPATHIA, konkrétne jej podznačka EtnoCarpathia, čerpajúca z bohatstva etnografických kultúr poľsko-slovenského pohraničia.

Podujatie bolo príležitosťou na stretnutie s verejným a súkromným sektorom, na ktorom sa stretli zástupcovia samosprávnych celkov, ako aj svet vedy a biznisu. Medzi odborníkmi z praxe, odborníkmi a ekonómami sa diskutovalo o perspektíve komercializácie kultúrnych zdrojov domu značky CARPATHIA. Zapojením vedeckej komunity sa analyzovalo sociálno-ekonomické prostredie značky a systém územného plánovania územných podznačiek. Potenciál EthnoCarpathia bol tiež preskúmaný tým, že sa ukázalo, ako transformovať zdroje na produkty. Na záver boli účastníci pozvaní na cestu poľsko-slovenským pohraničím a na stretnutie so skutočnými nadšencami a strážcami tradície karpatskej kultúry.

Konferencia bola ukončená galavečerom s fantastickým koncertom kapely Wernyhora.

----

Konferencia sa uskutočnila v rámci projektu „EtnoCarpathia“ spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VA Poľsko – Slovensko 2014-2020.

čo si pozrieť


kde spať


čo jesť


Výrobok