ETNO KULTÚRA

Bohatstvo a jedinečnosť kultúr z poľsko-slovenského pohraničia v Karpatoch nemá obdobu. Medzi fenomenálnymi horami, údoliami a meandrujúcimi riekami tohto regiónu prekvitali pestrofarebné etniká Lemkov, Pogórzanov, Bojkov a Dolinčanov, ale aj bývalá obec Šariš, Zmeplin a Zamagurie. Dnes sa tieto kultúry znovuzrodzujú, vďaka čomu ich môžeme zažiť nanovo, obdivovať náročnosť starého remesla, ochutnávať jedlá našich predkov a vychutnávať si zvuky ľudovej hudby.

Financované Národným ústavom Wolności - Centrum pre rozvoj spoločnosti Obywatelski z fondov Programu rozvoja Občianske organizácie na roky 2018-2030


Webová stránka bola vytvorená v rámci projektu „EtnoCarpathia“ spolufinancovaného z programu cezhraničnej spolupráce Interreg VA Poľsko-Slovensko 2014-2020 a Národného inštitútu slobody-Centra rozvoja občianskej spoločnosti z prostriedkov občianskej organizácie Program rozvoja na roky 2018-2030.