Kultúra
Kategória
Názov miesta

Legenda
čo si pozrieť čo si pozrieť
kde spať kde spať
čo jesť čo jesť
Výrobok Výrobok
Výrobok Vcelia farma Okruhle
Dla seniorów
Pridajte miesto na trasu Pridajte miesto na trasu
Výrobok Nestville
Dla seniorów
Pridajte miesto na trasu Pridajte miesto na trasu
Hniezdne

Nestville

Výrobok Bieszczadzkie chutí
Dla rodzin z dziećmi Dla seniorów
Pridajte miesto na trasu Pridajte miesto na trasu
Výrobok Semienkovňa Snina
Dla rodzin z dziećmi Dla seniorów
Pridajte miesto na trasu Pridajte miesto na trasu
Sninské rybníky

Semienkovňa Snina

Výrobok Ovčí syr
Dla rodzin z dziećmi Dla seniorów Dla grup zorganizowanych
Pridajte miesto na trasu Pridajte miesto na trasu
Lutowiska

Ovčí syr

Výrobok U šťastnej včely
Dla rodzin z dziećmi Pre invalidov Dla seniorów
Pridajte miesto na trasu Pridajte miesto na trasu
Výrobok Pivovar Šariš
Dla grup zorganizowanych
Pridajte miesto na trasu Pridajte miesto na trasu
Velky Saris

Pivovar Šariš

Výrobok Košiar o. z.
Dla rodzin z dziećmi Dla seniorów Dla grup zorganizowanych
Pridajte miesto na trasu Pridajte miesto na trasu
Topola

Košiar o. z.

Výrobok Galéria Bojkowska Myczków
Dla rodzin z dziećmi Dla seniorów Dla grup zorganizowanych
Pridajte miesto na trasu Pridajte miesto na trasu

Financované Národným ústavom Wolności - Centrum pre rozvoj spoločnosti Obywatelski z fondov Programu rozvoja Občianske organizácie na roky 2018-2030


Webová stránka bola vytvorená v rámci projektu „EtnoCarpathia“ spolufinancovaného z programu cezhraničnej spolupráce Interreg VA Poľsko-Slovensko 2014-2020 a Národného inštitútu slobody-Centra rozvoja občianskej spoločnosti z prostriedkov občianskej organizácie Program rozvoja na roky 2018-2030.