Kultúra
Kategória
Názov miesta

Legenda
čo si pozrieť čo si pozrieť
kde spať kde spať
čo jesť čo jesť
Výrobok Výrobok
čo si pozrieť Huculský žrebčín v Regietówe
Dla rodzin z dziećmi Pre invalidov Dla seniorów Dla grup zorganizowanych
Pridajte miesto na trasu Pridajte miesto na trasu
čo si pozrieť Prešov.
Dla rodzin z dziećmi Pre invalidov Dla seniorów Dla grup zorganizowanych
Pridajte miesto na trasu Pridajte miesto na trasu
čo si pozrieť Krajské múzeum v Prešove
Dla rodzin z dziećmi Dla seniorów Dla grup zorganizowanych
Pridajte miesto na trasu Pridajte miesto na trasu
čo si pozrieť Muzeum Solivar.
Dla rodzin z dziećmi Pre invalidov Dla seniorów Dla grup zorganizowanych
Pridajte miesto na trasu Pridajte miesto na trasu
Prešov-Solivar

Muzeum Solivar.

čo si pozrieť Muzeum Solivar - nadrze so solankou
Dla rodzin z dziećmi Dla seniorów Dla grup zorganizowanych
Pridajte miesto na trasu Pridajte miesto na trasu
čo si pozrieť Bardejowski Kat
Dla rodzin z dziećmi Pre invalidov Dla seniorów Dla grup zorganizowanych
Pridajte miesto na trasu Pridajte miesto na trasu
Bardejov

Bardejowski Kat

čo si pozrieť Gapel (Sachta Leopold) Múzeum Solivar
Dla rodzin z dziećmi Dla seniorów Dla grup zorganizowanych
Pridajte miesto na trasu Pridajte miesto na trasu
čo si pozrieť Zamutov
Dla rodzin z dziećmi Dla grup zorganizowanych
Pridajte miesto na trasu Pridajte miesto na trasu
Zamutov

Zamutov

Financované Národným ústavom Wolności - Centrum pre rozvoj spoločnosti Obywatelski z fondov Programu rozvoja Občianske organizácie na roky 2018-2030


Webová stránka bola vytvorená v rámci projektu „EtnoCarpathia“ spolufinancovaného z programu cezhraničnej spolupráce Interreg VA Poľsko-Slovensko 2014-2020 a Národného inštitútu slobody-Centra rozvoja občianskej spoločnosti z prostriedkov občianskej organizácie Program rozvoja na roky 2018-2030.