Trasa przeznaczona dla:
Posúdenie miesta:
posúdenie: 0
Pridajte toto miesto na svoju trasu: pridať

Múzeum Nikifor

Obrazy v múzeu boli vybrané a usporiadané tak, aby zobrazovali umelecky najhodnotnejšie diela, zároveň prezentovali všetky obdobia Nikiforovej tvorby, techniky, ktoré používal a tematické cykly charakteristické pre jeho maľbu. .

Múzeum Nikifora je umiestnené v historickej drevenej vile Romanówka, ktorá je typická pre kúpele z 19. storočia. Objekt situovaný do r. 1990 na ul. Piłsudského bol rozobraný a po konzervačnej renovácii v r. 1992 – 1994 bol znovu sprístupnený na novom mieste v centre mesta na Bulvároch Dietla.

Obrazy v múzeu boli vybrané a usporiadané tak, aby zobrazovali umelecky najhodnotnejšie diela, zároveň prezentovali všetky obdobia Nikiforovej tvorby, techniky, ktoré používal a tematické cykly charakteristické pre jeho maľbu.

K najstarším, zároveň unikátnym dielam, pravdepodobne z obdobia 1. svetovej vojny, patria: Trojitý autoportrét a viacobrazová kompozícia Uzdravenie chorej, ako aj vojenské výjavy.

Z 20. a 30. rokov 20. storočia, ktoré sa považujú za najlepšie obdobie v umelcovej tvorbe, pochádzajú akvarelové výjavy z interiérov cerkvi a kostolov, kuchýň, kancelárií a pôšt, bánk a fabriky dolárov, horskej krajiny s cerkvami a kostolmi, železničných staníc a staničiek, autoportréty, fantastická architektúra. Spomedzi diel z rokov po 2. svetovej vojne sa vyčleňujú štandardy so svätcami kreslenými pastelkami, gvaše s mestskou architektúrou, skice ceruzou, krynické penzióny a vily.

Umelcove fotografické portréty zhotovil Marian Włosiński, Nikiforov zákonný zástupca v posledných rokoch jeho života.

Obrazy zhromaždené na výstave pochádzajú zo zbierok Oblastného múzea v Nowom Sączi.

Godziny otwarcia:

utorok - sobota

10:00 – 13:00

14:00 - 17:00

posledný vstup na výstavu o hod 16:30

nedeľu

10:00 – 15:00

posledný vstup na výstavu o hod 14:30

Múzeum Nikifor je zatvorené v pondelok, po sviatkoch, prvý a druhý deň Veľkej noci, Božieho tela a 1. januára, 6. januára, 1. novembra, 25. a 26. decembra.

Adres:

Bulwary Dietla 19, 33-380 Krynica Zdrój