Trasa przeznaczona dla:
Posúdenie miesta:
posúdenie: 0
Pridajte toto miesto na svoju trasu: pridať

Múzeum rusínskej kultúry v Prešove.

Múzeum rusínskej kultúry je najmladším múzeom na Slovensku, založeným 1. januára 2007, s celoštátnym záberom. Toto dokumentačné, vedecko-výskumné a metodologické pracovisko sa zameriava na históriu a kultúru rusínskej etnickej skupiny na Slovensku.

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove na základe výskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, ochraňuje, odborne spracováva, sprístupňuje verejnosti a vyhodnocuje dôkazy o hmotnej a duchovnej existencii a činnosti rusínskeho obyvateľstva. Zameriava sa na muzeálnu dokumentáciu vývoja vedy, kultúry, umenia a techniky na Slovensku, ako aj na fakty o rusínskom obyvateľstve žijúcom v zahraničí (minulá a súčasná emigrácia), čiže vzniká ako jedna z medzinárodných konzultácií zameraná na kompaktné územie obývané Rusínmi.

Múzeum má vypracovanú koncepciu edičnej činnosti zameranú na dokumentáciu svedectiev a pamäti ešte žijúcich pamätníkov z rôznych oblastí života rusínskej menšiny na Slovensku. Príležitostne, ak to bude finančne možné, pripraví a vydá zborník prác autorov zaoberajúcich sa problematikou rusínskej národnosti a multikultúrnych vzťahov, ako aj spoločensko-kultúrnych reálií typických pre Slovensko, ktoré je spolu s inými krajinami súčasťou globalizujúcej sa ľudskej spoločnosti, či už v Európe, alebo vo svete.

Snaha pracovníkov múzea spočíva v postupnej príprave viacjazyčného katalógu získaných exponátov, venovaní náležitej pozornosti propagačným materiálom, snahe získať finančné prostriedky pre múzeum z rôznych zdrojov (aj medzinárodných) a pripraviť ďalšie aktivity pre múzeum.

Na prízemí múzea sú dočasné výstavy – predovšetkým výstavy mladých umelcov rusínskeho pôvodu. Na poschodí sú zariadené tematické miestnosti, v ktorých sa prezentuje o. i. interiér typickej rusínskej chalupy, interiér rusínskej cerkvi, zbierka liturgických predmetov, gréckokatolíckych aj pravoslávnych, miniatúry rusínskych cerkví.

Godziny otwarcia:

  • Pondelok 09:00 - 15:00
  • utorok 09:00 - 15:00
  • Streda 09:00 - 15:00
  • štvrtok 09:00 - 15:00
  • Piatok 09:00 - 15:00
  • Sobota zatvorené
  • Nedeľa Zatvorené

Adres:

Masarykova č. 20, 080 01 Prešov