O projekte EtnoCarpathia


Zdroj financovania: 

Európsky fond regionálneho rozvoja Interreg V-A Poľsko-Slovensko Program cezhraničnej spolupráce 2014-2020
- Financovanie Národným ústavom slobody - Centrom pre rozvoj občianskej spoločnosti z Programu rozvoja občianskych organizácií na roky 2018 - 2030

 

Obdobie implementácie: 01.11.2019-31.10.2021

 

Partner Projektu: 

PP1 Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou, kulturavranov.sk
- PP2 Okresné múzeum v Rzeszowe, muzeum.rzeszow.pl

 

Suma spolufinancovania projektu717 996,46 EUR (85% z EFRR, 15% z NIW-CRSO PROO)

Celková hodnota projektu: 844 701,74 EUR (100%)

 

Účel projektu:

Zvyšovanie atraktivity a uznávania poľsko-slovenského pohraničia využívaním zdrojov kultúrneho dedičstva.

 

Myšlienka a krátky popis projektu:

Hlavnou myšlienkou projektu je rozvoj a propagácia kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia rozvojom turistického produktu EtnoCarpathia založeného na zdrojoch karpatskej kultúry.

Aktivity plánované v rámci projektu budú zamerané na zvýšenie atraktivity a uznania pohraničia pomocou zdrojov kultúrneho dedičstva. Poľsko-slovenské pohraničie je bohaté na kultúrnu rozmanitosť, čo vyplýva zo skutočnosti, že tu kedysi existovalo mnoho etnických spoločenstiev, vrátane: Pogórzans, Lemkos, Boykos a na slovenskej strane podľa počtu obyvateľov oblastí dnešného Šariša, Zemplína a Zamaguria. . Každý z nich sa vyznačoval inými tradíciami a remeselným spracovaním a zároveň mali spoločnú históriu a kultúrne korene. V dôsledku mnohých historických okolností však mnohé z týchto kultúr vyhynuli alebo sa na ne zabudlo, čo predstavuje hrozbu pre zachovanie trvanlivosti kultúrneho bohatstva pohraničia.

Výsledkom projektu bude vytvorenie nového turistického produktu EtnoCarpathia založeného na dedičstve vybraných karpatských kultúr. Tento produkt bude vyvinutý pod spoločnou, už existujúcou, medzinárodnou karpatskou značkou a ponúkne turistom šancu spoznať autenticitu a multikulturalizmus poľsko-slovenskej časti Karpát, rozmanité remeselné umenie a jedinečné tradície tejto oblasti.

 

Akcie:

FÁZA I. DIAGNOSTIKA POTENCIÁLU ETHNOCARPATHIA

Inventár kultúrnych zdrojov.Analýza má zahrnúť a popísať oblasti, kultúrne destinácie, charakteristické kultúry pohraničia PL-SK a ich zvyšky (Pogórzanie, Lemkos, Bojków, Dolinianie, Šariš, Zemplin, Zamagurie). V dôsledku vyššie uvedeného inventára sa vytvorí správa spolu s databázou znalostí. Jedným z hlavných prvkov správy bude katalogizácia zdrojov na základe vyššie uvedených kultúrnych oblastí (napr. Dizajn, kuchyňa, duchovná kultúra, remeslá, hudba). Na základe správy o inventúre zdrojov bude pripravená stratégia 7 podznačiek vytvárajúcich 1 turistický produkt.

Vydanie publikácie
Jeden z nich bude vedeckého charakteru a bude adresovaný ľuďom a inštitúciám súvisiacim s etnografiou pohraničia. Druhá publikácia bude mať propagačný charakter a bude vydaná vo forme obrazového albumu pokrývajúceho identifikované a katalogizované značkové kultúrne oblasti.

FÁZA II. ROZVOJ MODERNÝCH FOREM NA PODPORU KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Spustenie internetového portálu EtnoCarpathia
V rámci projektu bude vyvinutý a spustený internetový portál Etno Carpathia, ktorý bude informovať o projekte a jeho účinkoch. Bude to tiež hlavný propagačný nástroj pre vytvorený turistický produkt.

Výroba elektronických sprievodcov (elektronický nástroj)
V oblasti vytvorených podznačiek bude vybraných 7 úplne / čiastočne zničených / už neexistujúcich objektov. Na ich základe budú vytvorené elektronické príručky vybavené textovou (zvukovou) aj fotografickou verziou. Ďalším prvkom sprievodcu bude možnosť aplikácie obrázku pomocou bunky alebo tabletu, ktorý ukazuje vtedajší vzhľad objektu. Vyššie uvedené riešenie bude ďalšou atrakciou pre turistov, ktorí budú môcť navštevovať jednotlivé zariadenia iným, moderným spôsobom. 4) Ďalším prvkom bude vytvorenie vizualizácie, hologramu postavy súvisiacej s kultúrnym dedičstvom pohraničia.

FÁZA III. KARPATSKÝ NÁVRH NÁVRHU

Realizácia súťaže CarpathiaEtnoDesign (CED) pre mladých dizajnérov, aby využila prvky tradičného dizajnu týkajúce sa pohraničných kultúr a pripravila karpatské súpravy nástrojov s materiálmi charakteristickými pre pohraničné kultúry. Na základe výsledkov súťaže, tzv „Karpatské rakvy“.

FÁZA IV. VEDENIE WORKSHOPOV A INFORMAČNÝCH STRETNUTÍ

Vedenie informačných stretnutí o vytváraní a význame teritoriálnych značiek.
Celkom 2 stretnutia na hranici pl-sk

Vedenie remeselných workshopov
Spolu 7 remeselníckych dielní na pomedzí pl-sk

Realizácia foto workshopov
Spolu 4 workshopy na pomedzí pl-sk.

Organizovanie workshopov o moderných marketingových nástrojoch
Spolu 4 workshopy na pomedzí pl-sk.

FÁZA V. PODUJATIA PODPORUJÚCE KULTÚRNE DEDIČSTVO HRANICA

Etno víkend-dvojdňové kultúrne podujatie zamerané na propagáciu hodnôt poľsko-slovenského pohraničia. Študijná návšteva vybraných etno destinácií (7 dní) pre 15 európskych bloggerov / novinárov, ktorí budú počas návštevy zbierať materiály na prípravu blogovacích / novinárskych správ.

Medzinárodné gala sumarizujúce projekt.