Pogorzania sú jedinečnou komunitou, ktorá sa vyznačuje národnou a náboženskou jednotnosťou, zachovanou kontinuitou a stáročnou autentickou tradíciou. Stáročiami vytvárali zo spleti rôznych kultúr neopakovateľné, výnimočné a zároveň jednotné spoločenstvo. Ich práca sa preniesla na rozkvet poľnohospodárstva, tkáčstva a ropného priemyslu.

Dnes nájdeme folklór tejto neobyčajnej skupiny pred bránami krásnych Karpát, kde sa pozvoľne môžeme kochať množstvo lúk, lesov a horských krajinných obrazov. Ak sa necháme unášať starými tradíciami Pogorzanov, zavedie nás do tajomných hradov, krásnych drevených kostolíkov, starých tkáčskych dielní a nakoniec ku kolíske ropného priemyslu.

čo si pozrieť