Pozvánka na účasť na Carpathia EtnoWeekend - prezentácia a propagácia miestnych produktov

Pozvánka na účasť na Carpathia EtnoWeekend - prezentácia a propagácia miestnych produktov

Združenie Karpatského euroregiónu Poľsko s potešením oznamuje, že v dňoch 10-11 .09.2022 v Polańczyku (Amfiteáter ul. Zdrojowa a okolie) organizuje outdoorové podujatie s názvom „Carpathia EtnoWeekend“ propagujúci kultúrny turizmus a dedičstvo bývalých obyvateľov Karpát, najmä Lemkov, Bojkov, Pogórzanov a Dolinian.

Festival bude sprevádzať množstvo atrakcií pre deti aj dospelých, medzi ktoré patria: ochutnávka regionálnych produktov, stretnutia s tvorcami a umelcami, prehliadka karpatskej kultúry, koncerty hudobných skupín zameraných na propagáciu kultúry a propagáciu kultúrneho dedičstva Poľska. -Slovenské pohraničie, remeselné dielne, prehliadky miznúcich profesií, hry a pod.

Pozývame vás na účasť na tomto podujatí a vyzývame vás, aby ste svoje výrobky prezentovali v druhý deň festivalu, t.j. 9.11.2022. (nedeľa) na jednom zo stánkov dostupných počas podujatia. Ak vytvárate jedinečné lokálne produkty, ktoré zobrazujú univerzálne karpatské hodnoty ako: autentickosť, multikulturalizmus a/alebo propagujete staré zvyky, tradície či lokálne karpatské produkty, pozývame vás na spoluprácu.

Ponúkame bezplatný samostatný stánok (výstavný stan o rozlohe 6 m 2 s potrebným vybavením: stôl, stoličky, príp. prístup k elektrine), kde budete môcť prezentovať Vami vyrobené výrobky (remeselné, umelecké kováčstvo, regionálne jedlá, sochárstvo, maľba, keramika, výrobky z dreva, včelárske výrobky atď.).

Taktiež je možné poskytnúť nám informačné a propagačné materiály, ktoré by bolo možné prostredníctvom nás distribuovať počas akcie a propagovať vašu prácu.

Ochotu zúčastniť sa na podujatí ako vystavovateľ je potrebné potvrdiť odoslaním vyplnenej prihlášky dostupnej v súbore nižšie do 26. augusta 2022 . na nasledujúcu adresu: sekretariat@karpacki.pl .

Podrobné informácie poskytuje pani Anna Buk na čísle 17 852-52-05 e-mail: abuk@karpacki.pl .

POZÝVAME VÁS!!!!

 

Pre viac informácií navštívte: etno.visitcarpathia.com

Podujatie sa uskutočňuje v rámci projektu s názvom „EtnoCarpathia“ spolufinancované Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VA Poľsko – Slovensko 2014-2020

čo si pozrieť


kde spať


čo jesť


Výrobok