POZVÁNKA pre subjekty v hoteli, stravovaní, cestovnom ruchu, remeselnom priemysle a pre osoby súvisiace s kultúrnym dedičstvom Karpát

POZVÁNKA pre subjekty v hoteli, stravovaní, cestovnom ruchu, remeselnom priemysle a pre osoby súvisiace s kultúrnym dedičstvom Karpát

V súvislosti s realizáciou projektu s názvom „ EtnoCarpathia “ Združenie Karpatský euroregión Poľsko pozýva ochotné subjekty z oblasti hotelierstva, stravovania, cestovného ruchu, remeselného priemyslu a osôb spojených s kultúrnym dedičstvom Karpát, aby predložili svoju účasť na navrhnutom internetovom portáli a mobilná aplikácia venovaná 7 kultúram poľsko-poľského pohraničia. slovenčina. Obsah portálu je zameraný na uspokojenie potrieb kultúrnych turistov a predstavuje súhrn znalostí o karpatskej kultúre. Web bude obsahovať vedomostnú základňu o 4 etnografických skupinách na poľskej strane (Pogórzanie, Lemkos, Bojków, Dolinianie) a 3 etnografických oblastiach na slovenskej strane (Šariš, Zemplin, Zamagurie), návrhy na trávenie voľného času v súlade s kultúrnym turizmom , odporúčané miesta, destinácie, motivácie podľa záujmov užívateľa portálu-kultúrneho turistu. Internetový portál obsahujúci informácie o 7 kultúrach pohraničia bude informačnou základňou pre turistov a základným propagačným nástrojom, čím sa zabezpečí propagácia regiónu a jeho hodnôt na základe kultúrneho dedičstva.

 

Zemepisná oblasť, na ktorú sa vzťahuje portál a aplikácia:

Poľsko-slovenské pohraničie:

- POĽSKO: povesti: Bieszczady, Leski, Sanocki, Brzozowski, Krosno, Jasielski, Gorlicki, Nowosądecki, Rzeszów.

- SLOVENSKO: Prešovský kraj.

Žiadosti je potrebné predložiť na priloženom formulári (Miesta alebo ľudia) spolu s fotografiami a informáciami o tom, aká kultúra a aké služby sa poskytujú ako súčasť danej kultúry Pogórzanie, Lemkos, Boykos, Dolinianie, Šariš, Zemplin, Zamagurie.

Prihlášky prosím posielajte na emailovú adresu:

sekretariat@karpacki.pl

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg VA Poľsko-Slovenská republika cezhraničnej spolupráce 2014-2020 a Národného inštitútu slobody-Centrum pre rozvoj občianskej spoločnosti z Programu rozvoja občianskej organizácie 2018-2030