Trasa przeznaczona dla:
Posúdenie miesta:
posúdenie: 0
Pridajte toto miesto na svoju trasu: pridať

Pravoslávny kostol Ochrany Bohorodičky v Komanczi

Pravoslávna cerkov farnosti v obci Komańcza patrí do dekanátu Sanok przemysko-gorlickej diecézy Poľskej autokefálnej pravoslávnej cirkvi. Ide o rekonštrukciu predchádzajúcej cerkvi, ktorá v roku 2006 zhorela.

Cerkov, ktorá sa zachovala do roku 2006, postavili v rokoch 1800 – 1803 na mieste predchádzajúceho kostola vyhoreného v roku 1800 ako gréckokatolícku farskú cerkov. V roku 1834 bol tu inštalovaný ikonostas, ktorý zhotovil drevorezbár a maliar Aftanazy Rużyłowicz, prenesený z obce Wołosianka na Zakarpatsku.
V roku 1834 bola postavená bránová zvonica a v roku 1836 bola dobudovaná aj sakristia. Zvláštnosťou bolo umiestnenie sakristie v časti predĺženia sanktuária, na pozdĺžnej osi cerkvi. Chrám bol mnohokrát opravovaný.
Po vojne, napriek vysídleniu značného počtu obyvateľov (Lemkov), slúžila gréckokatolíkom. ktorí zostali v obci. Nepretržite sa konali gréckokatolícke bohoslužby, jav, ktorý bol vtedy v celoštátnom meradle nevídaný.
V rokoch 1965 – 1970 bola cerkov generálne opravená. Odstránili sa defekty na stenách a opravili základy. V rokoch 1983 – 1985 prebiehali reštaurátorské práce na ikonostase a polychrómii. Následné renovačné a ochranné práce prebehli v rokoch 1993 – 1995.
Dňa 13. septembra 2006 cerkov aj so zariadením zhorela, hasičom sa podarilo zachrániť len historickú zvonicu. Dňa 14. septembra 2006 (deň po požiari) ohlásil pravoslávny arcibiskup Przemyślu a Noweho Sączu Adam (Dubec) jej rekonštrukciu v podobe spred požiaru a 14. októbra 2008 slávil sv. liturgiu v novej cerkvi (v surovom stave bez okien a podláh, bez ikonostasu a polychrómie).
Chrám je súčasťou Trasy drevenej architektúry Podkarpatského vojvodstva.

Adres:

Komańcza 216, 38-543 Komańcza