Trasa przeznaczona dla:
Posúdenie miesta:
posúdenie: 0
Pridajte toto miesto na svoju trasu: pridať

Pravoslávny kostol Ochrany Matky Božej na svätej Góre Jawor

Je to drevený chrám, gréckokatolícky svätostánok, postavený v roku 1929 na severnom svahu hory Jawor, položenej vo Wysowej – Zdrój. V rokoch 1969 – 2017 ho využívali pravoslávni veriaci.

Chrám, ako aj s kultom spojený prameň sú cieľom mnohých pútí z Poľska aj zo Slovenska. Horu Jawor považujú pravoslávni veriaci za svätú kvôli mariánskym zjaveniam, ktoré sa tam odohrali v medzivojnovom období.
Počiatky sanktuária siahajú do 20. rokov 20. storočia a súvisia s mariánskymi zjaveniami, ktoré prvýkrát zažila 21. septembra 1925 jedna z obyvateliek Wysowej. Zvesti o opakovaných zjaveniach na čistinke pod horou Jawor sa rýchlo stali známymi v celej oblasti a lákali čoraz viac pútnikov. Preto gréckokatolícky biskup z Przemyślu (napriek pôvodne zdržanlivému postoju) nariadil na mieste zjavení postaviť cerkov.
Po vojne v dôsledku vysídlenia miestnych Lemkov v rámci akcie Wisła (1947) opustený chrám prevzali Vojská ochrany hraníc. V budove cerkvi bola urobená strážna veža a vnútorné vybavenie spálené (podarilo sa zachrániť len jednu ikonu). Od roku 1956, teda od začiatku návratu Lemkov do otčiny, sa vyvíjali snahy o znovuzískanie chrámu, ale to sa podarilo až v roku 1969. Chrám bol zrenovovaný a nanovo vybavený, za značnej pomoci Lemkov z USA. Chrám sa stal súčasťou farnosti sv. Michala archanjela vo Wysowej – Zdrój (Poľskej autokefálnej pravoslávnej cirkvi).
Po dlhých rokoch súdnych sporov bola cerkov napokon pridelená gréckokatolíkom (2017). Odvtedy pravoslávni veriaci slávia bohoslužby pri poľnom oltári, ktorý sa nachádza na neďalekom pozemku vo vlastníctve Poľskej autokefálnej pravoslávnej cirkvi (plánuje sa tam postaviť pravoslávny chrám).

Godziny otwarcia:

Pre návštevu kostola nás prosím kontaktujte telefonicky na čísle 517 221 554 alebo e-mailom: jakrekcz85@hotmail.com

Adres:

Wysowa Zdrój,