Posúdenie miesta:
posúdenie: 0
Pridajte toto miesto na svoju trasu: pridať

Ropná baňa v Czarna Górna

Ropné pole Czarna bolo objavené v r. 1936. Do r. 1964 sa vykonávali geologické, prieskumné a exploatačné vrty.

V súčasnosti sú ložiská ropy a zemného plynu v Czarnej bezmála vyčerpané. Niekoľko otvorov poskytuje ešte akési zásoby, vrátane najznámejšieho otvoru Czarna 56, ktorý je činný už asi 60 rokov. Momentálne baňa v Czarnej produkuje niekoľko desiatok ton ropy mesačne a toľko aj plynu, čo stačí na vykurovanie niekoľkých blízkych domov a banského strediska.

Základným cieľom vŕtania najnovšieho prieskumného vrtu Czarna Dolna-1 je objaviť ložisko uhľovodíkov severozápadne od ropného poľa Czarna Dolna, ktoré je v prevádzke od 50. rokov minulého storočia.

Ložisko Czarna je jedným z väčších v našej krajine, a to tak rozlohou, ako aj objemom ťažby. Bolo objavené už v r. 1936. Výskum geologickej stavby, uskutočnený na území gminy Czarna v nasledujúcich desaťročiach, umožnil identifikovať prítomnosť ropy v 11 horizontoch (vrstvách) ložiska Czarna. Najplytšie sú lokalizované v hĺbke 100 – 300 m a tie najhlbšie – asi 1200 m. Geológovia však predpokladajú, že ropu a zemný plyn nájdu dokonca hlbšie, teda 1 500 – 4 500 m pod zemou.

Mimochodom, stojí za to pripomenúť, že v tejto oblasti sa nachádzajú najstaršie výkopy, pomocou ktorých sa už v 19. storočí ťažila ropa, vtedy nazývaná skalný olej. Práve tu začal svoju činnosť Ignacy Łukasiewicz. Táto oblasť je kolískou poľského ropného priemyslu.

Godziny otwarcia:

Výrobné zariadenie je otvorené a je možné si ho prezrieť zvonku

Adres:

Czarna, 38-710 Czarna