Posúdenie miesta:
posúdenie: 0
Pridajte toto miesto na svoju trasu: pridať

Šariš - Hrad Zborov

Hrad Zborov (pôvodne nazývaný aj Makovica) je mohutný gotický hrad, ktorý sa nachádza na ľavom brehu rieky Kamenec na vrchole kopca Makovica. Postavili ho medzi 13. a 14. storočím po ničivých tatárskych nájazdoch. Pôvodne pozostával z paláca, kaplnky a štvorstrannej veže, a bol obklopený múrom uzatvárajúcim malé nádvorie, ktoré malo tvar podobný trojuholníku. Účelom stavby bolo posilniť tento región v prípade ďalších útokov a strážiť starodávnu obchodnú cestu situovanú neďaleko, ktorá viedla z Maďarska do Poľska. V stredoveku bol hrad sídlom feudálneho „makovického panstva“. Agresívna, nemilosrdná a lukratívna politika ďalších šľachticov (najmä Cudarovcov) urobila z hradu sídlo jedného z najväčších feudálnych panstiev na Slovensku. V tom čase, ešte pred rozšírením hradu o nové obytné budovy, dostal hrad druhé nádvorie a okolo hradu bolo postavené nové opevnenie na ochranu jeho centrálnej časti. Od roku 1470 prešiel hrad do rúk rôznych kastelánov a bol svedkom mnohých vojnových bojov, vrátane bitky o trón kráľovstiev Uhorska a Čiech v 15. a 16. storočí. V 16. storočí, keď hrozba zo strany Osmanskej ríše rástla, bol hrad prestavaný v renesančnom štýle a dodatočne zosilnený. Hrad bol rozšírený o ďalšie obytné a úžitkové miestnosti, ako aj nové masívne múry doplnené palebnými stanovišťami pre delá. Po dokončení sa stal pevnosťou s trojitým opevnením a zároveň reprezentačným obytným sídlom. V nasledujúcich dvoch storočiach zohrával hrad dôležitú obrannú úlohu. V povstaní Bethlena Gábora chránili múry hradu Juraja I Rákociho a zvyšky jeho armády pred poľskými vojskami. Účasť majiteľov hradu na následných protihabsburských povstaniach bohužiaľ viedla k jeho pádu. V októbri 1684 stál pred múrmi Zborova cisársky generál Schultz. Zajal hrad, vyplienil ho a vyhodil do vzduchu. V roku 1711 bol zničený hrad definitívne opustený a postupne chátral. Hrad bol takmer úplne zničený počas prvej svetovej vojny. V roku 2010 bolo z iniciatívy miestnych záujemcov v Bardejove založené občianske združenie s cieľom zachrániť hrad Zborov. Združenie v súčasnosti na hrade vykonáva zabezpečovacie práce, ktoré spočívajú v ochrane a čiastočnej rekonštrukcii hradieb a budov.