Trasa przeznaczona dla:
Posúdenie miesta:
posúdenie: 0
Pridajte toto miesto na svoju trasu: pridať

SNM Muzeum Ukrajinskej kultury - Svidnik

Jednou z pobočiek Slovenského národného múzea vo Svidníku na Slovensku je Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Múzeum dokumentuje vývoj a kultúru ukrajinskej komunity na Slovensku.

Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku je najstarším národnostným špecializovaným múzeom s celoštátnou pôsobnosťou. Zaoberá sa dokumentáciou vývoja ukrajinskej komunity na Slovensku z hľadiska kultúrnych, historických a sociálno-ekonomických aspektov.

Múzeum má tri oddelenia: hlavné oddelenie, kde sa nachádza expozícia s kultúrno-historickou problematikou, skanzen a Galéria Dezidera Millyho.

Múzeum sa zaoberá napr. vedeckou činnosťou, podieľa sa aj na mnohých medzinárodných projektoch, najmä v oblasti výskumu tradičnej ľudovej kultúry v Karpatoch a priľahlých oblastiach. Trojposchodová expozícia na ploche 1 700 m2 ponúka návštevníkom stručnú charakteristiku prírodných a historických podmienok života v regióne, ako aj prehľad dejín osídlenia, hospodárstva, štátnej správy, sociálneho, národnostného a kultúrneho vývoja ukrajinského etnika od najstarších čias až po súčasnosť. Prezentuje oblasť severovýchodného Slovenska s dôrazom na vývoj medzietnických vzťahov v období od neolitu po 80. roky 20. storočia.

Godziny otwarcia:

Pondelok: ZATVORENÉ
Utorok: 08:30 - 16:00
Streda: 08:30 - 16:00
Štvrtok: 08:30 - 16:00
Piatok: 8:30 - 16:00
Sobota: 10:00 – 16:00 hod.
Nedeľa: 10:00 – 16:00 hod.

Adres:

Centrálna 258, 089 01 Svidník