Trasa przeznaczona dla:
Posúdenie miesta:
posúdenie: 0
Pridajte toto miesto na svoju trasu: pridať

St. Paraskeva v Kwiatońi.

Cerkov sv. Paraskevy v Kwiatoni je stará gréckokatolícka cerkov, v súčasnosti využívaná ako filiálny kostol rímskokatolíckej farnosti v Uściu Gorlickým. Zapísaná do zoznamu UNESCO.

Cerkov sv. Paraskevy v Kwiatoni – bývalá lemkovská gréckokatolícka cerkov. V súčasnosti slúži ako filiálny kostol rímskokatolíckej farnosti Uście Gorlickie. Ide o jednu z najlepšie zachovaných lemkovských cerkví v Poľsku. Nachádza sa na Trase drevenej architektúry Malopoľského vojvodstva. V roku 2013 bola zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO spolu s ďalšími drevenými cerkvami v Poľsku a na Ukrajine. Cerkov vybudovali v druhej polovici 17. storočia. Ako dátum stavby sa často uvádza rok 1700. Veža bola pristavaná v roku 1743. Tento dátum bol nájdený na jednom z trámov konštrukcie. Môže sa však vzťahovať len na renováciu staršej veže. Podľa dátumu ide určite o najstaršiu vežu lemkovskej cerkvi. Po akcii Wisła v roku 1947 sa chrám začal využívať ako rímskokatolícky kostol patriaci do farnosti Uście Gorlickie. V súčasnosti slúži spoločne rímskokatolíkom a gréckokatolíkom.

Chrám je lemkovská cerkov severozápadného typu. Je považovaná za modelový a najkrajší príklad tohto štýlu. Cerkov vybudovali z dreva. Je stavbou so zrubovou konštrukciou, orientovaná, trojdielna. Postavili ju na pôdoryse zloženom z troch štvorcov: priestranného presbytéria, lode a babinca. Trojčlenná podoba stavby je zrejmá aj z plochého kameňa, ktorý sa dvíha od najnižšieho presbytéria cez samostatnú vyššiu loď až po štíhlu vežu, ktorá dominuje nad celkom. Každá časť objektu je pokrytá samostatnou strechou.

 

Godziny otwarcia:

Pondelok - utorok - telefonická služba: 18 351 61 87 alebo 660 105 342

Streda: 9.00 - do súmraku, s prestávkou 13.00 - 13.30 hod.

Štvrtok - sobota: 9.00 - do súmraku, s prestávkou 13.00 - 13.30 hod.

Kvôli službám od 01.10. do 07/11. zatváranie o 17:00

Adres:

Uście Gorlickie 88, 38-315 Uście Gorlickie