Trasa przeznaczona dla:
Posúdenie miesta:
posúdenie: 0
Pridajte toto miesto na svoju trasu: pridať

Vranov nad Topľou Bazilika minor Narodenia Panny Márie

Neskorogotická rímskokatolícka bazilika Narodenia Panny Márie bola postavená v roku 1580. V roku 2008 bol povýšený na Baziliku minor a je jedným z najvýznamnejších rímskokatolíckych pútnických kostolov na Slovensku.

Dňa 6. septembra 2008 bol paulínskemu kostolu zasvätenému Narodeniu Panny Márie udelený titul Baziliky minor. Pri tejto príležitosti odzneli slová generála rádu pátra Izydora Matuszewského: „Tu, vo Vrane nad Topľou, je známe miesto uctievania Boha. Stará pútnická cesta vedie do Vranova už mnoho storočí. Práve v tomto kostole sa nachádza s veľkou láskou držaný obraz Presvätej Panny Márie s korunkami. Práve v tomto čase uplynulo 300 rokov, odkedy bol do tohto kostola prinesený obraz Panny Márie, keď sa na ňom objavili krvavé slzy. Mária, Matka Božia plače...! To je znamenie veľkého volania po láske a mieri!"

Neskorogotická rímskokatolícka bazilika Narodenia Panny Márie bola postavená v roku 1580. Cenný je najmä jej barokový interiér so stropnými maľbami vynikajúceho českého maliara Jana Lukáša Krackera, so sochárskymi a rezbárskymi dielami z dielne Józefa Hartmana a so súborom liturgických predmetov od levočského zlatníka Jána Syilassy. Historický kláštor pavlínov, ktorý bol pristavaný ku kostolu, zdobí barokový portál a v interiéri drahocenné fresky.

Godziny otwarcia:

Pondelok 09:00 - 11:00 16:00 - 17:00

Streda 09:00 - 11:00 16:00 - 17:00

Piatok 09:00 - 11:00 16:00 - 17:00

Adres:

Mariánske námestie 1496/127, 093 01 Vranov nad Toplou