Trasa przeznaczona dla:
Posúdenie miesta:
posúdenie: 0
Pridajte toto miesto na svoju trasu: pridať

Workshopy MAS v údolí Sanu

Pôvodným zámerom miestnej akčnej skupiny (MAS) – dohody fyzických a právnických osôb bola činnosť spočívajúca v realizácii stratégie miestneho rozvoja s pomocou finančných prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. V súčasnosti skupina funguje ako bežné združenie, ktoré vykonáva spoločné aktivity, zdieľajúc zdroje, zodpovednosť a výhody.
Jedným z cieľov MAS je všestranný rozvoj regiónu, jeho propagácia a plné využitie miestnych zdrojov. O to viac, že ​​územie, kde združenie pôsobí, je veľmi zaujímavé a bohaté na kultúrne, historické a prírodné dedičstvo, čím predstavuje nevyčerpateľný zdroj inšpirácie.
V roku 2018 ako výsledok úsilia združenie na základe zmluvy o výpožičke uzavretej s gminou Sanok získalo právo disponovať s nehnuteľnosťou v podobe verejnej budovy, ktorá sa nachádza priamo na historickom námestí v mestečku Mrzygłód (pamiatka drevenej architektúry na podkarpatskom úseku Trasy drevenej architektúry a trasy Blankytný San). Vidiac príležitosť možnosti diverzifikácie doterajších štatútom stanovených činností a rozvojový potenciál organizácia získala prostriedky na obnovu technickej funkčnosti objektu a následne na začatie aktivizačných aktivít. V zrekonštruovanom objekte vznikla pracovňa zanikajúcich profesií – hlavne hrnčiarstva, keramiky a prútikárstva. Pracovňa je sprístupnená miestnej komunite a turistom za účelom vedenia tvorivých dielní ručných prác. Ide o novú atrakciu na podkarpatských turistických trasách vrátane Trasy drevenej architektúry.

Godziny otwarcia:

po – pi: 8.00 – 15.00, tvorivé dielne sa konajú v starom dome č. 115 na námestí v Mrzygłode

Adres:

Kościuszki 23 posch. 5, 38-500 Sanok