Hubert Ossadnik

Ossadnik Hubert


Lokalizacja Sanok

Kustosz Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego, znawca tematów w zakresie kultury szlacheckiej, etnografii i historii regionu, historii  Galicji, polsko-ruskiego pogranicza kulturowego (ze szczególnym uwzględnieniem Łemkowszczyzny). Autor wielu publikacji. 

Hubert Ossadnik posiada uprawnienia instruktora przewodnictwa PTTK.
-przewodnik beskidzki kl. II na wszystkie obszary Beskidów, -przewodnik terenowy kl. III na obszar byłego woj. rzeszowskiego w granicach z 1974r,
- pilot wycieczek,
- przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
- przewodnik Pienińskiego Parku Narodowego
- przewodnik Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
Organizator turystyki PTTK od 1975 r.
Członek PTTK od 1973 r.
Przewodnik PTTK od 1990 r.

Bibliografia:

WYDAWNICTWA

1988

Działalność Muzeum w Przeworsku za 1983 rok / Hubert Ossadnik // Materiały i Studia Muzealne. – T. 7 (1988), s. 267-268

1990

Normalne AK-owskie losy / Hubert Ossadnik // Ziemia Sanocka. – 1990, nr 8, s. 6-7

Najazd Jerzego II Rakoczego w 1657 r. / Hubert Ossadnik // Nasze Połoniny. – 1990, nr 4

Tajemnica Wołosatego / Hubert Ossadnik // A-Z : Dziennik Obywatelski. – 1990, nr 77, s. 5

U źródeł Sanu / Hubert Ossadnik // A-Z : Dziennik Obywatelski. – 1990, nr 99, s. 4

1991

Country w Bieszczadach / Hubert Ossadnik // Nowiny. – 1991, nr 130, s. 3

Dar serca / Hubert Ossadnik // Ziemia Sanocka. – 1991, nr 1, s. 4-5

Młodzi Niemcy w Sanoku / Hubert Ossadnik // Nowiny. – 1991, nr 146, s. 6

Sanok w komunikacyjnym impasie / Hubert Ossadnik // Nowiny. – 1991, nr 122, s. 8

Wystawa „Plakat muzealny” / Hubert Ossadnik // Ziemia Sanocka. – 1991, nr 1, 5

1993

Elementy kultury duchowej zachodniej Bojkowszczyzny / Hubert Ossadnik // Płaj. – T. 6 (1993), s. 108-114

Poznać Niemców / Hubert Ossadnik // Tygodnik Sanocki. – 1993, nr 5, s. 7

Skansenowskie lato 1993 / Hubert Ossadnik // Tygodnik Sanocki. – 1993, nr 7, s. 7

1994

Bojkowska wieś Bukowiec w świetle ankiet z 1936 i 1939 roku / Hubert Ossadnik // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 32 (1994), s. 141-166

Karpaty Wschodnie – powrót do starych miejsc / Hubert Ossadnik, Wojciech Wesołkin // Rynek Turystyczny. – 1994, numer okazjonalny, egzemplarz niesygnowany

1997

Cerkiew w Płonnej : przyczynek do dziejów wsi / Hubert Ossadnik. – Il. // Płaj. – T. 14 (1997), s. 92-110

Płaj w Turce / Hubert Ossadnik // Płaj. – T. 14 (1997), s. 194-195

Wykorzystanie akt metrykalnych w badaniach nad wielokulturową i wieloetniczną społecznością regionu sanockiego w XVII-XIX w. / Hubert Ossadnik // Rocznik Przemyski. – T. 33 (1997), z. 3, s. 107-112

1998

Karpaty Wschodnie na nowo odkrywane : sprawozdanie z wyjazdów pracowników MBL na Ukrainę / Hubert Ossadnik // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 34 (1998), s. 225-240

1999

Ewangelicko-augsburska gmina religijna w Bandrowie Kolonii w świetle ksiąg metrykalnych z lat 1788-1939 / Hubert Ossadnik // Płaj. – T. 19 (1999), s. 33-61

2000

Darowskie lata… / Czesława Słuszkiewicz ; wstęp i oprac. Hubert Ossadnik // Płaj. – T. 20 (2000), s. 123-138

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Hubert Ossadnik // Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu. – 2000, nr 2, s. 73-77

2001

Zwyczaje pogrzebowe doliny Osławy, Osławicy i Kalniczki / Hubert Ossadnik . – Streszcz. ang. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 35 (2001), s. 109-139

2002

Prof. dr hab. Jerzy Czajkowski : etnograf – badacz – muzeolog / Hubert Ossadnik // Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu. – 2002, nr 5, s. 273-276

2003

Imprezy kulturalne w sanockim skansenie / Hubert Ossadnik. – Il.// Podkarpacki Informator Kulturalny. – Nr 25/26 (2003), s. 14-15

2004

Konferencje skansenowskie w MBL w Sanoku / Podkarpacki Informator Kulturalny. – Nr 31/32 (2004), s. 16-17

W cieniu podkarpackich szybów… urządzenia przemysłowe w muzeach na wolnym powietrzu. Konferencja skansenowska / Hubert Ossadnik / Wiadomości Naftowe i Gazownicze. – 2004, nr 7-8, s. 49-51

Wyjątkowe nabytki Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – archiwum fotograficzne prof. Romana Reinfussa / Hubert Ossadnik // Podkarpacki Informator Kulturalny. – nr 29 (2004), s. 12-13

Wyposażenie cerkwi z Ropek A.D. 1928 / Hubert Ossadnik. – Streszcz. ang. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 36 (2004), s. 89-107

2005

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Małgorzata Kolczykiewicz, Hubert Ossadnik // Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu. – 2005, nr 8, s. 182-187

Ruch turystyczny w sanockim skansenie w okresie transformacji ustrojowej – tendencje, kierunki i perspektywy : rola imprez kulturalnych w działalności muzeum / Hubert Ossadnik // Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów Na Wolnym Powietrzu. – 2005, nr 8, s.73-85

WYDAWNICTWA ZWARTE
1984

555 [Pięćset pięćdziesiąt pięć] lat przeworskich cechów rzemieślniczych / Hubert Ossadnik. – Przeworsk, 1984. – 18 s.

1988

„Eine kleine Welt aus Holz”, Museum für Volksbaukunst in Sanok (Polen), Mitteilungen zur Geographie Landes-und Volksunde, Band 2, Technisierung des ländlichen Raumes-Landestechnik und Technische Anlagen in Freilichtmuseum-Tagungsband, Agrar und Freilichtmuseum Schloß Blankenhain, 1998, s. 139-145

1991

Małopolska w pocztówce : [katalog wystawy], Muzeum Budownictwa Ludowego, Sanok, marzec, 1991 / Hubert Ossadnik. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1991. – 12 s.

2001

Muzeum Budownictwa Ludowego i jego promocja / Hubert Ossadnik // W: Zabytki przeszłości szansą dla przyszłości. Zabytki architektury i ich rola w promocji regionów Euroregionu Karpackiego na przykładzie części polskiej i słowackiej : materiały z konferencji / red. Grzegorz Kubala, Piotr Przytocki. – Krosno : Apla, 2001. – S. 59-60

2003

Izolacjonizm wewnątrzetniczny na pograniczu łemkowsko-bojkowskim (w świetle akt metrykalnych) / Hubert Ossadnik // W: Dwa pogranicza – Galicja Wschodnia i Górny Śląsk : historia, problemy, odniesienia / / red. Zdzisław Budzyński, Jolanta Kwak Kamińska. – Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. – S. 148-172, fot. mapki, wykresy

Jarosław Bohdan Konstantynowicz (1893-1971) i jego dzieło na tle zbiorów archiwalnych Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Hubert Ossadnik // W: Do piękna nadprzyrodzonego. Sesja naukowa na temat rozwoju sztuki sakralnej od X do XX wieku na terenie dawnych diecezji chełmskich Kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego, greckokatolickiego, t.1 Referaty. – Chełm, 2003. – S. 201-211

Pogranicze etniczne polsko-ruskie w historycznej ziemi sanockiej – grupy etnograficzne / Hubert Ossadnik // W: Przez wiedzę do kontaktu : (materiały z realizacji projektu FC) / Marta Kowalewska, Jerzy Kowalewski. – Krosno : (b.w.), 2003. – S. 40-43

2005

Osobliwości Bieszczadów Wschodnich / Hubert Ossadnik, Wojciech Wesołkin ; [oprac. graf. Krzysztof Motyka ; red. Dagmara Hrabal]. – Rzeszów : Libra, 2005. – 118 s., [16] k. tabl. kolor. : fot., mapy, 23 cm. – ISBN 83-89183-12-9


Co zobaczyć?


Produkty


Nasza strona internetowa używa plików cookie, tzw. „ciasteczek”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do Państwa urządzenia (komputera, smartfona itp.). Stosujemy je wyłącznie dla Państwa wygody w celu lepszego dostosowania naszej witryny internetowej do Państwa indywidualnych potrzeb oraz w celach statystycznych. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Info