Zjednoczenie Łemków, Об'єднання лемків

Zjednoczenie Łemków, Об'єднання лемків


ul. Jagiełły 2 38-300 Gorlice


Lokalizacja Gorlice
Email lemkounion@poczta.onet.pl

Zobacz strone autora

Zjednoczenie Łemków to łemkowska organizacja społeczna, zarejestrowana 30 marca 1990 roku w Gorlicach, obejmująca swoim działaniem teren całej Polski.

Celami Zjednoczenia Łemków są w wg Statutu:

krzewienie, popularyzacja oraz rozwój oświaty, kultury, sztuki i języka ojczystego;
występowanie do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych i bytowych istotnych dla społeczności łemkowskiej zamieszkałej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
reprezentowanie zbiorowych oraz indywidualnych interesów społeczności łemkowskiej w relacjach z władzami Rzeczypospolitej Polskiej, organami jednostek samorządu terytorialnego, administracji publicznej oraz przedstawicielami wszystkich krajów, w szczególności Unii Europejskiej i Ukrainy a także z organizacjami społecznymi, gospodarczymi Rzeczypospolitej Polskiej, krajów jak wyżej;
wspieranie strategicznego partnerstwa Polski i Ukrainy;
coroczne organizowanie święta kultury łemkowskiej - Łemkowskiej Watry w Zdyni.
Przy Zjednoczeniu Łemków działa Łemkowski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Łemkowski Pierścionek”.

Obecnie organizacja prowadzi intensywne działania na rzecz zwrotu mienia, które zostało odebrane Łemkom podczas Akcji "Wisła" w 1947 roku. Ponadto Zjednoczenie Łemków angażuje się w projekty integrujące młodzież łemkowską w ramach warsztatów filmowych, czego efektem są spoty promujące festiwal Łemkowska Watra w Zdyni.

Realizacja celów następuje przez: organizowanie spotkań kulturalnych, takich jak:

występy zespołów artystycznych, wieczorki literackie, przedstawienia teatralne, spotkania towarzyskie i zabawy taneczne;
organizowanie kursów oświatowych, konferencji naukowo-metodycznych i spotkań dyskusyjnych;
inspirowanie nauki języka mniejszości w szkołach w rejonach, gdzie zamieszkuje ludność łemkowska;
organizacja bibliotek, klubów, świetlic i czytelni;
prowadzenie amatorskich zespołów artystycznych i kół zainteresowań;
wydawanie okolicznościowych czasopism, periodyków, materiałów reklamowych i repertuarowych, wydawnictw literackich, publicystycznych, opracowań popularnonaukowych i naukowych, folderów;
prowadzenie działalności gospodarczej w celu uzyskania środków na statutową działalność;
organizowanie młodzieżowych obozów wypoczynkowych i rajdów turystycznych.


Co zobaczyć?


Produkty


Nasza strona internetowa używa plików cookie, tzw. „ciasteczek”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do Państwa urządzenia (komputera, smartfona itp.). Stosujemy je wyłącznie dla Państwa wygody w celu lepszego dostosowania naszej witryny internetowej do Państwa indywidualnych potrzeb oraz w celach statystycznych. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Info