Trasa przeznaczona dla:
Posúdenie miesta:
posúdenie: 0
Pridajte toto miesto na svoju trasu: pridať

Námestie v Krosne

Námestie v Krosne je rozľahlý obdĺžnikový priestor s rozmermi 115 x 72 m. Okolo neho sa nachádzajú historické domy z rôznych období, mnohokrát prestavané a modernizované, niektoré majú revitalizované predné pivnice.

Námestie v Krosne je rozľahlý obdĺžnikový priestor s rozmermi 115 x 72 m. Okolo neho sa nachádzajú historické domy z rôznych období, mnohokrát prestavané a modernizované. Niektoré z nich majú arkádové podlubia, čo dodáva mestu jedinečnú atmosféru. Podlubia domov a námestie slúžili kedysi ako trhové priestory. V rokoch 1999 – 2000 sa na námestí v Krosne uskutočnil archeologický výskum, ktorý odhalil prvky bývalej mestskej infraštruktúry, ako sú vodovody, kupecké krámiky, studne, odpadové kanály a pozostatky dvoch veľkolepých budov: domu vojta a renesančnej radnice. Obrys oboch budov je v dlažbe námestia označený červenou tehlou. 

Najzaujímavejšie domy sa nachádzajú v juhovýchodnej časti trhového námestia. Zachovalo sa tu pôvodné usporiadanie pozemkov, na ktorých sa budovali domy. Tieto pozemky a domy sú väčšie ako ostatné v iných častiach námestia, pretože patrili bohatším majiteľom. Na západnej strane námestia sa nachádza fontána, ktorá tvarom  pripomína kvetinu. Trysky fontány majú efektívne osvetlenie, meniace sa časom. Fontána sa nazýva pápežská, pretože bola daná do prevádzky 19. apríla 2005, v deň zvolenia kardinála Josepha Ratzingera za pápeža. Pod historickým zastrešením starej mestskej studne bol umiestnený trojrozmerný model historického Krosna, zhotovený  z bronzu.

Godziny otwarcia:

24h

Adres:

Rynek, 38-400 Krosno