Ako zmŕtvychvstanie

Lemkovia sú národnostnou menšinou, ktorá kedysi obývala rozsiahle územie Karpát. Rôzne historické udalosti však mali za následok, že boli úplne rozptýlení a vysídlení z oblastí, kde žili po celé stáročia. Predkovia Lemkov dnes oživujú krásne tradície a bohaté dedičstvo svojich predkov. Symbolom tohto znovuzrodenia je návrat vatier, teda tradície spojenej s pálením veľkých ohňov v horách, počas ktorých vznikali spomienky, budoval sa zmysel spoločenstva a utvrdzovala sa tradícia.

Pri spoznávaní kultúry Lemkov zažijeme nezvratnosť pomíňania a silu trvania. Tu ozveny minulosti utíchajú v dedinách pohltených lesmi a lúkami. Aj tu môžeme jasne počuť slová starých lemkovských piesní, príbehy rozprávané pri tradičných ohniskách a môžeme navštíviť zreštaurované kostoly alebo chyže.

čo si pozrieť


Výrobok