Trasa przeznaczona dla:
Posúdenie miesta:
posúdenie: 0
Pridajte toto miesto na svoju trasu: pridať

Zdynia je miestom Lemkovskej Watry

„Festival kultúry Lemkov, Łemkowska Watra v Zdyni je časom každoročných, pre Lemkov mimoriadne dôležitých stretnutí: generačných, rodinných a priateľských. Stretnutí, ktoré spájajú spoločnou piesňou, prebiehajú okolo dôležitých vecí. To bola prvotná myšlienka Władysława Grabana a ľudí spojených s reprezentatívnym súborom piesní a tancov Łemkowyna z Bielanky. Prvé Watry boli tvorivé dielne tohto súboru, ktoré každým rokom naberali na sile.
Łemkowska Watra putovala po regióne Lemkov, najprv do Czarnej (neďaleko Uścia Gorlického) v rokoch 1983, 1984, potom zašla do Hańczowej v roku 1985 a Bartneho v rokoch 1986, 1987, 1988 a 1989. Spočiatku to boli malé, neformálne stretnutia a časom sa rozvinuli do dnešnej podoby veľkého festivalu. Všetky tieto zmeny sú plody dlhoročnej a namáhavej práce mnohých ľudí.
Zdynia (lemkovský názov obce Ждиня) je malá dedinka, akých je mnoho v Nízkych Beskydách. Medzi zvyškom obcí sa vyznačuje jedinečnou malebnosťou a príťažlivosťou, ktorá priťahuje Lemkov (a nielen Lemkov!) z celého sveta raz za rok v júli.
Od roku 1990 organizuje festival Łemkowska Watra Zväz Lemkov v Zdyni, práve tu sa Watra nadobro udomácnila. Toto podujatie sa časom rozširovalo, rástlo, zväčšovala sa veľkosť aj záber podujatia. Postupom času sa modernizoval aj objekt, v ktorom sa koná. Areál Watry je 2,5 ha oploteného územia s rozsiahlou gastronomickou a hygienickou infraštruktúrou, amfiteátrom, javiskom so scénickým zázemím a mini skanzenom. Celková plocha festivalu je 9,5 ha.“ (Podľa webu organizátorov)

Godziny otwarcia:

festival WATRA sa zvyčajne koná v druhí júlový víkend

Adres:

Zdynia, 38-309 Uście Gorlickie