Trasa przeznaczona dla:
Posúdenie miesta:
posúdenie: 0
Pridajte toto miesto na svoju trasu: pridať

Bardejowski Kat

Bronzová socha kata na námestí pripomína časy, keď kráľovské mesto Bardejov požívalo početné práva a výsady, vrátane vlastne aj práva na výkon trestu smrti, tzv. hrdelné právo.

Sochu vyrobili otec a syn Martin a Viktor Kutný v ich rodinnej firme zaoberajúcej sa reštaurovaním pamiatok a sochárstvom. Táto firma vo veľkej miere financovala aj jej zhotovenie. Odhalenie sa uskutočnilo 4. júna 2016. Socha sa nachádza v tej časti námestia, kde podľa tradície býval bardejovský kat. Je to naozaj tak? Niektoré zdroje uvádzajú, že kat, hoci bol pre mesto mimoriadne dôležitým občanom a svojou prácou prinášal obrovský vplyv do mestskej pokladnice, býval však zvyčajne na predmestí, ďaleko od ľudí.

V polovici 14. storočia získal Bardejov od uhorského kráľa Ľudovíta I. Veľkého právo meča, teda privilégium vykonávať popravy. Mesto Bardejov bolo v stredoveku známe svojou prísnou spravodlivosťou. Svedčí o tom Súdna kniha uchovávaná v mestskom archíve. Spomína sa upálenie za krádež medu a zničenie úľa či ukrižovanie za krádež v starostovom dome. V tých časoch sa šírilo po ďalekom okolí kráľovského Bardejova úslovie: „Boh nás ochraňuj pred bardejovskou spravodlivosťou!" 


 

Godziny otwarcia:

celý deň, 7 dní v týždni

Adres:

Rynek, 085-01 Bardejov