Trasa przeznaczona dla:
Posúdenie miesta:
posúdenie: 0
Pridajte toto miesto na svoju trasu: pridať

Domaša

Veľká Domaša – veľká umelá nádrž na rieke Ondava v Ondavskej vrchovine, v historickom regióne Zemplín na východnom Slovensku.

Veľká Domaša – veľká umelá vodná nádrž na rieke Ondava v Ondavskej vrchovine, v historickom regióne Zemplín na východnom Slovensku. Priemerná rozloha vodnej plochy – 14,22 km², dĺžka – 13,8 km, šírka do 3 km, hĺbka do 25 m, priemerná výška vodnej plochy je 156 m nad morom. Doplnkom k Veľkej Domaši je malá vyrovnávacia vodná nádrž Malá Domaša, niekoľko kilometrov južne. Popri východným brehu umelého jazera vedie štátna cesta č. 15 zo Svidníka cez Stropkov do Vranova nad Topľou.

Veľká Domaša bola zaplnená v rokoch 1962 – 1967. Obce Dobrá nad Ondavou, Trepec, Kelča, Valkov a Petejovce boli počas napúšťania úplne zatopené.

Veľká Domaša má veľký hospodársky význam. Jej hlavnou úlohou je ochrana Východoslovenskej nížiny pred jarnými povodňami, okrem toho sa využíva na energetické a rekreačné účely – podnebie je mierne a teplota vody v lete dosahuje 23°C. Slúži aj ako zásobník úžitkovej vody a perspektívne aj pitnej vody. Nerovnomernosť prítoku vody do nádrže spôsobuje veľké kolísanie výšky hladiny, čo následne spôsobuje eróziu brehov a zosuvy na svahoch obklopujúcich toto vodné dielo.

Godziny otwarcia:

24h

Adres:

Kvakovce 1, 094 02 Domasa