Trasa przeznaczona dla:
Posúdenie miesta:
posúdenie: 0
Pridajte toto miesto na svoju trasu: pridať

Galéria a múzeum Fintice

Galéria a múzeum ľudového umenia vo Finticiach vznikla v roku 2014 a jej činnosť je výsledkom projektového programu, ktorý posilňuje kultúrny potenciál regiónu. Návštevníkom približuje históriu obce Fintice na troch výstavách. Návšteva múzea po osobnej dohode zahŕňa aj návštevu kostola a šľachtickej hrobky rodiny Dessewffy. Múzeum sídli v historickej budove bývalej barokovej sýpky, ktorá je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky.

Obec Fintice bola založená ako dedina pri potoku. Doložené historické pramene uvádzajú, že pred rokom 1272 bola obec osadou kráľovských strážcov hraníc, čo korešponduje s výsledkami umelecko-historického výskumu kaštieľa. V suteréne dnešného kaštieľa bola objavená stavba, ktorá je dokázateľne podstatne staršia, ako ostaté stavebné etapy vývoja kaštieľa a jeho celého komplexu. 

Pravdepodobne bola sídlom prvého majiteľa Fintíc, ktorý je listinne doložený, šľachtica zo Slavónska, komesa Gudu. 

Začiatkom 16. storočia  sa majiteľom kaštieľa stali Darholcovci, dali rozšíriť pôvodné gotické sídlo do renesančnej podoby. Vtedy kaštieľ v duchu renesančnej idey harmónie dostal novú formu. Bola dostavaná druha veža, smerom ku dnešnému kostolu. Klenby v prvom nadzemnom podlaží sú typickou ukážkou renesančných klenieb so styčnými lunetami.

Pramenné materiály navodzujú nepriamo domnienku, že staviteľmi tejto druhej renesančnej fázy mohla už byť rodina Dessewffyovcov, ktorá sa spomína ako majiteľ už v prvých desaťročiach 17. storočia.

Impozantná, a nie menej finančne nákladná, bola baroková prestavba celého areálu. Prestavba a dostavba pôvodných plochých trámových stropov na mohutné barokové korýtkové klenby s bohatou štukovou výzdobou páskového ornamentu, prestavba schodiska, dostavba hospodárskych krídel na východnej a západnej strane, dostavba severného krídla.

Druhá fáza výstavby komplexu fintického kaštieľa súvisí s menšími dostavbami v kaštieli a veľkou stavebnou aktivitou významného predstaviteľa rodu, šarišského župana Samuela Dessewffyho, ktorý bol fundátorom aj kostola so spojovacou chodbou ku kaštieľu. 

Godziny otwarcia:

Pondelok - Piatok 7: 00 - 11: 30 12: 00 - 15: 00

Posledný vstup o 14:00

Adres:

Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice