Trasa przeznaczona dla:
Posúdenie miesta:
posúdenie: 0
Pridajte toto miesto na svoju trasu: pridať

Huculský žrebčín v Regietówe

Žrebčín huculských koní v Regietove má chovné stajne, hostinec a hotel, čo umožňuje stále väčšiemu počtu hostí vychutnať čaro jazdy na koni.

Regietów je známy žrebčínom huculských koní, ktorý tu sídli (v novembri 2013 bol začlenený do štruktúr Roľníckeho kombinátu Kietrz). Stredisko sa veľmi dynamicky rozvíja. Má už nové chovné stajne, krčmu a hotel. Rozširuje sa tu chovné stádo huculských koní (najväčšie v Poľsku a Európe). Každým dňom sa v areáli žrebčína vzmáha turistický ruch, rastie záujem o huculské kone a konskú turistiku. Žrebčín prijíma čoraz väčšie zástupy turistov z Poľska i zahraničia a s tým súvisí aj rozširovanie zoznamu dostupných atrakcií a poskytovaných služieb.

V roku 1984 padlo rozhodnutie postaviť žrebčín v Gładyszove a o rok neskôr tam bola premiestnená prvá várka koní. V roku 1988 bolo v žrebčíne Siary 50 kobýl.

Kvôli nepriaznivým klimatickým podmienkam a zlej kvalite pôdy sa tam pestovali len tie rastliny, ktoré boli v týchto ťažkých podmienkach primerane úrodné. Veľkým problémom bolo aj vedenie roľníckeho hospodárstva, v ktorom trávnaté plochy, ako už bolo spomenuté, predstavovali 65 % poľnohospodárskej pôdy.

Po prevzatí podniku Agentúrou roľníckeho majetku (ARM) Štátneho pokladu sa začali práce súvisiace s transformáciou žrebčína Siary. V roku 2001 bolo rozhodnutím ARM premiestnené sídlo a čiastočne chov koní do Regietova do bývalých objektov roľníckom družstve, kde boli vybudované dve chovné stajne, stodola, krytá jazdiareň a krčma, a v roku 2005 bola otvorená hotelová budova Jaśmin. Od 1. novembra 2013 bol žrebčín huculských koní začlenený do štruktúr Roľníckeho kombinátu Kietrz.

 

Adres:

Regietów 28, 38-315 Regietów