Trasa przeznaczona dla:
Posúdenie miesta:
posúdenie: 0
Pridajte toto miesto na svoju trasu: pridať

Múzeum Spoločnosti Ježišovej provincie Južné Poľsko.

Múzeum Tovarišstva Ježišovho provincie južného Poľska v Starej Wsi založené jezuitmi je múzeom najmä sakrálneho umenia. V decembri 1968 zhorel pri požiari v starowieskom kostole obraz zo 16. storočia. V roku 1972 bola kópia tohto obrazu korunovaná a zuhoľnatený fragment pôvodného obrazu sa stal jadrom múzea. Na začiatku bolo múzeum akousi „pamätnou izbou“, v ktorej sa sústredilo asi 300 rôznych predmetov súvisiacich s tunajším kláštorom a misijnou prácou poľských jezuitov. Začiatkom 90. rokov bola starostlivosť o zbierky delegovaná na odborníkov, čo umožnilo vytvoriť profesionálne zbierky a muzeálnu expozíciu.

V múzeu sa nachádza zbierka sakrálneho umenia a umeleckého remesla zo 16. – 20. storočia, ktorá ukazuje spiritualitu a estetickú kultúru jezuitov. V stálej expozícii možno obdivovať bohaté zbierky olejomalieb, plastík, zlatníctva a umeleckých remesiel – domácich i európskych – ako aj významnú zbierku liturgických rúch. Múzeum sa pýši: najstaršou datovanou kópiou Zázračného obrazu Panny Márie Čenstochovskej, ktorú namaľoval Franciszek Śniadecki v roku 1613, ako aj pamiatkami súvisiacimi s veľkými postavami Cirkvi, medzi ktoré patria: sv. František de Hieronimo, sv. Robert Bellarmin, sv. Józef Sebastian Pelczar, blahoslavený Jan Beyzym, Boží služobník Wojciech Baudiss alebo pápeži: Pius VI., Pius IX. a Ján Pavol II. a kňaz Piotr Skarga, arcibiskup Ignacy Raczyński, kardinál Adam Kozłowiecki, kňaz Władysław Gurgacz. V sálach múzea sú vystavené aj etnografické a exotické zbierky. Tie druhé súvisia s misijnou prácou poľských jezuitov v Afrike, Ázii, Austrálii a Oceánii a v oboch Amerikách. Osobitnú pozornosť si zaslúžia zbierky pochádzajúce z Afriky a Ázie, ktoré nadväzujú na zbierky začaté ešte na začiatku 20. storočia. Múzeum sa môže takisto pochváliť aj viac ako stovkou vianočných betlehemov pochádzajúcich zo všetkých kontinentov. Najstaršie z nich majú vyše sto rokov.

Godziny otwarcia:

Návšteva múzea fungujúceho v rámci Sanktuária Panny Márie Starowiejskej je možná od pondelka do soboty, okrem osláv, po predchádzajúcej dohode.

Skupiny prehľadov:
V kancelárii Jezuitského turistického a pútnického centra „Pod Parnasem“ v Bazilike Starého Mesta.
Na telefónnych číslach:
+ 48 13 44 40 760

Adres:

Stara Wieś 778, 36-200 Brzozów