person/29/Stefan_Kocak.jpeg

Štefan Kocák

Štefan Kocák


Lokalizacja Čaklov

Štefan Kocák sa narodil 26. 3. 1948 vo Vítkove (okres Tachov). Je slovenskej národnosti. Mladosť prežil v Jastrabí nad Topľou. Zmaturoval na SPŠS v Snine. Od r. 1972 pracuje v Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou ako odborný pracovník pre tanec. V r. 1973 - 1977 absolvoval diaľkové školenie choreografie a tanečnej pedagogiky v Košiciach a Bratislave so záverečným skúškami ako choreograf. Je ženatý, má dve deti. Býva v Čaklove.
Vo folklórnom hnutí pôsobí od r. 1958. Tancoval v DFS v Komáranoch, vo FS v Humennom, Vihorlat, Strážčan, vo Vojenskom umeleckom súbore piesní a tancov Jánošík v Brne a Bukovčan vo Vranove nad Topľou, kde bol aj choreografom. Od r. 1971 je umeleckým vedúcim a choreografom FS Vranovčan, ktorý sa pod jeho vedením prepracoval medzi špičkové amatérske folklórne kolektívy a získal najvyššie ocenenia na viacerých celoslovenských súťažiach. Súbor od svojho vzniku absolvoval 82 zahraničných zájazdov v 21 štátoch Európy, Ázie, Afriky a Ameriky, na ktorých uskutočnil 534 vystúpení.
Naštudoval vyše 100 choreografií. Tanečné kompozície vytvoril s kolektívmi doma (FS Vihorlat, Bukovčan, Chemlon, Šarišan, Dúbrava, Makovica, Čerhovčan, Partizán, PUĽS), v zahraničí (v Poľsku Jaroslaw, Rzeszoviak a Pogužane; na Ukrajine Junosť, Štátny súbor pri filharmónii v divadle v Užhorode a súbor vo Veľkom Berezne), ako aj so slovenskými krajanskými súbormi (v MR Veľkej Bukovinke, v Tatabanyi a v Budapešti, v Srbsku s Vretenom z Kysača a v Kanade so súborom Vychodná Toronto).
Je dlhoročným členom programovej komisie Folklórneho festivalu vo Východnej, autorom programov festivalu, ako aj porotcom a režisérom programov viacerých kultúrnych podujatí na Slovensku. Je členom redakčnej rady Národnej osvety.
Od roku 1968 sa venuje výskumu tradičnej ľudovej kultúry predovšetkým na Východnom Slovensku. Získané poznatky z týchto terénnych výskumov zúžitkováva pri vydávaní knižných publikácii. V roku 2002 v spolupráci s Regionálnym združením Nové milénium a s folklórnym súborom Vranovčan (Vranov nad Topľou) vydal Zborník ľudových piesní z okolia Vranova nad Topľou (2002). O dva roky neskôr v spolupráci s Obecným úradom v Zámutove bola vydaná 578 stranová monografia Tradičná ľudová kultúra obce Zámutov (2004). V roku 2005 vyšli Slovník slovenského nárečia hornozemplínského z Vranova nad Topľou a okolia a Príslovia, porekadlá a kalendárové obyčaje z regiónu Zemplín. Na počesť 100-tému výročiu narodenia nositeľa ľudových tradícií a vynikajúceho zemplínskeho tanečníka Juraja Šaffu z Dlhého Klčova a k 15. ročníku Šaffovej ostrohy v roku 2006 vydal knihu Juraj Šaffa, nositeľ ľudových tradícií. Najaktuálnejšou publikáciou pána Kocáka je knižná publikácia Folklórny súbor Vranovčan.
Za dlhoročnú prácu v kultúre a na úseku folklóru bol ocenený za zásluhy o rozvoj okresu a mesta Vranov nad Topľou, Poctou generálneho riaditeľa NOC a za súbor Vranovčan (30. výročie), Plaketou Daniela Licharda a Poctou ministra kultúry SR.(zdroj životopisu: jankohrasko.sk)


čo si pozrieť


kde spať


čo jesť


Výrobok