Trasa przeznaczona dla:
Posúdenie miesta:
posúdenie: 0
Pridajte toto miesto na svoju trasu: pridať

Pravoslávny kostol Ochrany Matky Božej v Hańczowej

Pravoslávna farská cerkov v Hańczowej. Patrí do krynického dekanátu Przemysko-gorlickej diecézy Poľskej autokefálnej pravoslávnej cirkvi Drevený lemkovská cerkov z 19. storočia; položená na Malopoľskej trase drevenej architektúry.

Cerkov v Hańczowej existovala už v 17. storočí. Niektoré pramene uvádzajú, že jej presbytérium bolo postavené v r. 1644. Súčasná budova bola postavená v prvej polovici 19. storočia na mieste pôvodného chrámu. Možno samotná veža je staršia a pochádza z 18. storočia. V r. 1871 a v r. 1960–1968 bol objekt dôkladne zrekonštruovaný. Posledné rozsiahlejšie konzervačné a renovačné práce tak v interiéri, ako aj v exteriéri sa uskutočnili v r. 1989 – 2012.

Cerkov v Hańczowej patrí k mladšiemu variantu severozápadného typu drevených lemkovských cerkví. Je trojdielna a pozostáva z lode, presbytéria a veže s predsieňou. Presbytérium a loď sú postavené v zrubovej konštrukcii, veža je stĺpovo- rámová.

Budova je obohnaná súčasným plotom, do ktorého je zakomponovaná pôvodná vstupná brána z 19. storočia.

Zaujímavá je povojnová história cerkvi. Po akcii Wisła prežila v Hańczowej iba jedna rodina Lemkov a vysídlených nahradili rímskokatolícke obyvateľstvo. V tejto situácii chrám prevzala rímskokatolícka cirkev a bohoslužby sa konali v jej obrade. V r. 1955 silná víchrica zničila strednú kupolu, ktorej spadnutie ohrozovalo steny chrámu. Od tohto momentu cerkov pomaly chátrala, až keď sa o rok neskôr do obce vrátilo niekoľko lemkovských rodín. Lemkovia z Hańczowej sa rozhodli svoj chrám zachrániť, v r. 1958 ho získali späť spod jurisdikcie katolíkov a začali s renováciou. Koncom 70. rokov sa z múzea v Łańcute vrátil pôvodný ikonostas a o desať rokov neskôr sa vďaka finančnej zbierke medzi svetovou lemkovskou diaspórou podarí strechu a kupoly pokryť medeným plechom a v ďalších rokoch sú renovované polychrómie interiéru.

Adres:

Hańczowa 56, 38-316 Wysowa